Saken er oppdatert med kommentar fra Alpha Blue Ocean (ABO).

I fjor inngikk det børsnoterte it-selskapet Induct og det britiske fondet Alpha Blue Ocean en konvertibel låneavtale hvor Induct kunne trekke opp til 50 millioner kroner.

Det tok ikke lang tid før forholdet surnet.

Induct holdt tilbake en konvertering av lån til aksjer etter å ha mistenkt ulovligheter. Alpha Blue Ocean svarte med å terminere låneavtalen og saksøke Induct.

Nå har Oslo tingrett avsagt dom.

Må betale tre mill.

Tingrettsdommer Bjørn Feyling dømmer Induct til å betale tre millioner kroner til fondet EHGO, som er forvaltet av Alpha Blue Ocean (ABO). I tillegg dømmes Induct til å utstede rundt 180.000 aksjer til fondet i henhold til låneavtalen.

Partene betaler selv sine egne saksomkostninger. Alpha Blue Ocean er fornøyd med dommen.

«Alpha Blue Ocean er fornøyd med den positive dommen fra Oslo tingrett og ser frem til fortsatt vekst i det norske markedet», skriver Anais Batistini, stabssjef i Alpha Blue Ocean i en epost til DN.

Retten påpeker at avtalen mellom fondet og Induct er «klar og inneholder ingen begrensninger hva gjelder plikten til å utstede aksjer».

«Induct er en børsnotert profesjonell aktør som enkelt kunne inntatt bestemmelser om for eksempel: Opplysningsplikt om hva EHGO gjør med aksjene som man mottar etter en konvertering, og eventuelt øvrige vilkår», heter det i dommen.

Inducts administrerende direktør Alf Martin Johansen sier til DN at sannsynligheten for at de anker, er stor. Ankefristen er på én måned.

«Manglende vilje»

Låneavtalen som var inngått, er kort fortalt en konvertibel låneavtale der ABO fikk tegningsretter til en ikke fastsatt kurs for aksjer i Induct. Slike lån er blitt omtalt som «dødsspirallån», ifølge Financial Times, fordi det ofte har gitt en fallende aksjekurs.

Striden mellom partene begynte i fjor høst da Induct ba ABO om informasjon knyttet til salg av aksjer i selskapet. Retten skriver at Induct hadde fått mistanke om straffbare forhold knyttet til transaksjoner. Mulige forhold som udekket shortsalg og markedsmanipulasjon ble trukket frem.

Alpha Blue Ocean fikk i juni en bot på fire millioner kroner fra Finanstilsynet etter å ha unnlatt å rapportere omfattende shorting.

ABO-sjef Pierre Vannineuse skal ifølge tingretten ha svart at fondet ikke hadde noen forpliktelser til å utgi informasjon om aksjehandler. Induct holdt etter dette tilbake konvertering.

Pierre Vannineuse (til venstre) er sjef i Alpha Blue Ocean. Her er han sammen med fondets advokat Fredrik Verling i DLA Piper.
Pierre Vannineuse (til venstre) er sjef i Alpha Blue Ocean. Her er han sammen med fondets advokat Fredrik Verling i DLA Piper. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Tingretten skriver at «Inducts forsinkelse og manglende vilje til å konvertere», oppfyller vilkårene i avtalen som sier at Alpha Blue Ocean kunne terminere avtalen.

Misforsto i starten

I retten forklarte Inducts administrerende direktør Alf Martin Johansen og finansdirektør Åge Muren at de i starten misforsto låneavtalens mekanisme for prising av konverteringsaksjer. Tingretten mener det virker som selskapet ikke kommuniserte misforståelsen sin godt nok til fondet.

«Retten legger til grunn at Induct må bære risikoen for sin egen tilsynelatende misforståelse», heter det.

Videre ser retten bort ifra Inducts anførsel om udekket shortsalg, men skriver at flere omstendigheter trekker i retning av at fondet forsøkte å påvirke aksjekursen for å konvertere aksjer til en kurs som var gunstig for fondet. Retten påpeker dog at dersom Induct ville sikre seg mot at fondet handlet med aksjene deres måtte selskapet ha sikret seg mot dette i avtalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.