– Vi mottok en email hvor Alpha Blue Ocean ba oss om å fjerne meldingen innen 48 timer. Hvis ikke ville det bli tatt rettslige skritt mot oss.

Det bekrefter Oslo Børs' juridiske direktør Øivind Amundsen overfor DN.

– Har dette skjedd før?

– Jeg kjenner ikke til at det har skjedd før, sier han.

Øivind Amundsen er Oslo Børs' juridiske direktør.
Øivind Amundsen er Oslo Børs' juridiske direktør. (Foto: Aleksander Nordahl)

Bakgrunnen er en melding fra it-selskapet Induct der det mistenker det britiske fondet Alpha Blue Ocean (ABO) for å ha brutt norsk lov i forbindelse med en låneavtale med Induct.

Fondet har inngått låneavtaler med tre norske børsnoterte selskaper der de bidrar med finansiering gjennom rentefrie konvertible obligasjonslån med tegningsretter.

De blir populært kalt «dødsspirallån» og har skapt uro i alle tre selskapene.

Nekter blankt

DN har fremlagt en rekke spørsmål for Alpha Blue Ocean. Blant annet hvorfor selskapet ønsket å løse saken ved å true Oslo Børs med søksmål. Fondet kjente seg ikke igjen i fremstillingen.

– Vær så snill å utdyp hvilken melding du snakker om? Vi har hittil ikke hatt kontakt med Oslo Børs. Vi anser dem som veldig profesjonelle og rettferdige, og lett å komme i kontakt med hvis det er nødvendig, skriver administrerende direktør Pierre Vannineuse (27) i en epost til DN.

Han skriver videre at selskapet har et utmerket forhold til alle børser det handler på og at journalister gjør jobben sin ved å lete etter sannheten, men blir gitt feilaktig informasjon fra motparter med veldig diskutabel forretningspraksis.

– Vi stiller oss undrende til at de benekter dette fordi det faktisk har fremkommet i en epost fra Alpha Blue Ocean 2. november, som vi svarte på samme dag, sier Amundsen.

«Vi blir ikke overrasket lenger»

– Vi tok dette ganske rolig. Vi følte at det ikke var noe grunnlag for anførslene mot oss. Vi ga tilbakemelding om at rett adressat for henvendelsen var selskapet som hadde forfattet meldingen og ikke børsen. De må i stedet be selskapet komme med en ny melding hvis de mener innholdet er problematisk, sier Amundsen.

Oslo Børs har ikke hørt noe fra fondet etter det.

Administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct sier til DN at ABO ikke har tatt kontakt med dem for å få innholdet i meldingen endret.

Alf Martin Johansen er administrerende direktør i Induct.
Alf Martin Johansen er administrerende direktør i Induct. (Foto: Fredrik Solstad)

– Vi står inne for innholdet. Det er det ingen tvil om. Jeg har ikke opplevd å bli truet som Oslo Børs er blitt, men jeg synes det er veldig spesielt. Det høres ikke greit ut, sier han.

– Dette føyes inn i rekken av ting vi må ta hensyn til av hva de er i stand til å finne på. For hver ting som kommer opp blir vi ikke overrasket lenger, sier Johansen.

Siden Induct inngikk låneavtalen med ABO har selskapet falt 55 prosent på børs.

Induct: Udekket shortsalg

Induct inngikk i januar en låneavtale med Alpha Blue Ocean (ABO) om en konvertibel låneavtale med tegningsretter til en ikke fastsatt kurs. Låneavtalen skulle sikre Induct 50 millioner kroner.

Induct-sjef Alf Martin Johansen forteller at selskapet ble introdusert for ABO via noen franskmenn.

– De virket veldig hyggelige og ryddige. De ga inntrykk av tillit og at det var folk til å stole på. I utgangspunktet så det ut som en veldig ålreit struktur, sier han.

Men forholdet har kjølnet. I november fortalte Induct om bruddet.

Selskapet mistenkte at ABO hadde brutt norsk lov da fondet utøvde sine tegningsretter. Induct mener ABO har drevet med udekket shortsalg.

– Vi har sett at de har solgt alle aksjene før de har konvertert, og sett at de har shortsolgt. De plikter å rapportere til Finanstilsynet shortposisjoner over 0,2 prosent, sier Johansen.

– Det at de ikke har registrert shortsalg, er det mildeste. De solgte også 120.000 aksjer utover det de hadde lånt og når de da ikke klarte å levere, så fikk ikke den aksjonæren som kjøpte aksjene oppgjøret, sier Johansen.

Han mener ABO har solgt lånte aksjer for å drive kursen ned for så å skape en kunstig bunn i kursen hvor ABO da kan konvertere lån til aksjer svært billig.

Nektet å legge frem informasjon

Etter at Induct fikk mistanke om brudd ba selskapet om å få se handler utført av ABO, men fondet skal ha nektet å utlevere informasjonen. Etter en stund stanset Induct neste konvertering av aksjer i påvente av at fondet skulle legge frem informasjonen.

Idet Induct klargjorde en melding til Børsen, skal ABO ha gjentatt at det ikke ville vise sine transaksjoner og terminerte deretter hele låneavtalen. Fondet mener det har krav på å få kompensert tap, men Induct mener deres tap overstiger ABOs.

– Vi går normalt ikke inn og overprøver faktisk innhold og riktigheten av innholdet i børsmeldinger. Det er selskapenes ansvar at innholdet er korrekt, sier Amundsen i Oslo Børs.

ABO: «De viste mistro»

Pierre Vannineuse i ABO sier til DN at de har gått til rettsapparatet.

– Vi har tatt rettslige skritt mot Induct etter at de tvang oss til å avslutte finansieringen ved gjentatte ganger å ikke overholde deres forpliktelser mens de viste mistro og dårlige intensjoner til konverteringene vi hadde, sier han.

Han sier videre at det foreligger mistanke om sammensvergelser mellom ledelsen og andre aksjonærer som er involvert i den daglige ledelsen samtidig som de er aktive i markedet.

– ABO ønsker likevel ikke å kommentere pågående rettslige prosesser basert på løse påstander og ufullstendig informasjon gitt av tredjeparter, sier Vannineuse, som heller ikke ønsker å kommentere påstandene om udekket shortsalg.

Johansen synes påstandene er hårreisende.

– De tar ting helt ut av løse luften, sier han.

De konvertible låneavtalene til ABO har ofte vært å finne i selskaper som sliter med å skaffe seg en annen form for finansiering. Johansen sier at de hadde andre muligheter da de lette etter finansiering.

– Det andre alternativet var en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer og eventuelt nye, sier han.

Sendt til Finanstilsynet

Forholdene ble oversendt til Oslo Børs, som igjen har sendt saken til Finanstilsynet.

– I vår tvist med ABO mener vi de urettmessig har sagt opp avtalen som gjør at de påfører oss en del tap. De har 3,7 millioner kroner igjen som de ikke har konvertert som de har spurt om å få tilbake igjen. Våre tap overstiger dette beløpet og hvis de vil forfølge det må de gjøre det rettslig, sier Johansen.

Lavo.tv vil også undersøke

Lavo.tv er et annet selskap som har inngått låneavtale med ABO. Selskapet forstår ikke hvorfor aksjekursen har falt så voldsomt den siste tiden og vil undersøke låneavtalen det har med ABO.

Gruveselskapet Element er det første selskapet som inngikk avtale med ABO. De har nå sammen med ABO blitt enige om at fondet ikke kan sette i gang den tredje og siste transjen til en verdi av 50 millioner kroner før utgangen av januar eller med mindre Element-aksjen når fire kroner før den tid.

Oslo Børs har også satt en stopper for selskap som vil gå på børs med lånefinansiering fra Alpha Blue Ocean. I oktober avslo Børsen en søknad fra et ukjent selskap om å noteres på handelsplassen Merkur Market på Oslo Børs. Denne markedsplassen er noe mindre regulert enn Oslo Børs og Oslo Axess. Både Induct og Lavo.tv er notert her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Et av de siste landene i verden får internett
Torsdag 6. desember 2018 blir en stor dag for mange cubanere.
00:34
Publisert: