DN skrev fredag at Altitude Capital, investeringsselskapet til aksjemeglerveteranen Grunde Eriksen, var bøtelagt av Finanstilsynet for forsinket rapportering av shortposisjoner mot syv selskaper, altså veddemål på at aksjene deres faller.

Posisjoner over 0,1 prosent av et selskaps aksjer skal rapporteres til tilsynet innen en viss frist, noe som ikke var skjedd her.

Nå viser det seg imidlertid at boten på 140.000 kroner var gitt på feil grunnlag.

– Finanstilsynet er ikke kompetent myndighet for shortposisjoner i tre av de syv selskapene som inngikk i grunnlaget for å ilegge foretaket overtredelsesgebyr. Finanstilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr er derfor basert på feil grunnlag. Finanstilsynet har på denne bakgrunn omgjort vedtaket og besluttet å ikke ilegge overtredelsesgebyr, skriver Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør avdeling for markedstilsyn, i en epost til DN.

Rent konkret skyldes det at disse tre selskapene er finske og svenske.

«Av mindre betydning»

Etter at DN stilte spørsmål om Finanstilsynets hjemmel for å håndheve rapporteringsplikt knyttet til utenlandske selskaper, har tilsynet konkludert med at nettopp disse landenes tilsyn er rette myndigheter.

Feilen oppsto da Altitude selv rapporterte inn de utenlandske shortene.

– Dette ble uten videre og feilaktig lagt til grunn i Finanstilsynets videre saksbehandling. Feilen ble heller ikke avdekket i foretakets tilsvar til varsel om vedtak, men Finanstilsynet understreker at Finanstilsynet selv burde ha oppdaget feilen før vedtaket ble fattet, skriver Bellamy i en epost.

Ettersom forholdene knyttet til de fire øvrige selskapene vurderes til å være av mindre betydning, har Finanstilsynet bestemt at hele boten strykes, står det i et omgjøringsbrev publisert mandag.

– Vi er glade for at Finanstilsynet har funnet det riktig å revurdere vedtaket. For vår del har vi tatt lærdom, og innarbeidet rutiner som skal sikre at det ikke skal skje igjen, skriver Grunde Eriksen i en epost til DN.

Varsler kolleger

Under EU-reglene for shortsalg skal forskjellige lands finansmyndigheter samarbeide, og Finanstilsynet vil nå varsle sine kolleger i Finland og Sverige om de for sent innrapporterte posisjonene, går det frem av brevet.

Bakgrunnen for saken var at Eriksen selv kontaktet tilsynet for å oppklare regelverket, ettersom problemstillinger rundt shorting ikke kom på selskapets radar før økende forvaltningskapital presset en del shortposisjoner over grensen på 0,1 prosent.

Altitude Capital aksepterte det nå omgjorte gebyret, men anførte at det var for høyt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.