Investeringsselskapet Anaxo Capital med blant andre det tidligere skiesset Bjørn Dæhlie i spissen, gikk på en smell i fjor.

Dæhlie er en av de viktigste investorene, og med tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten som styreleder har selskapet hatt stor suksess med sine investeringer de siste par årene.

I 2018 var det imidlertid stopp.

Handlene selskapet gjorde i markedet gikk omtrent i null: Salg av aksjer og verdipapirer ga gevinster på rundt 160 millioner kroner, men disse ble veiet opp av tap på 153 millioner kroner.

Regnskapene for Anaxo Capital as viser imidlertid at Anaxo hadde et fall i markedsverdien på sine såkalte markedsbaserte omløpsmidler, trolig for det meste aksjer, på 101 millioner kroner.

Konsekvensen var at resultatet endte med 69 millioner kroner i minus etter fjoråret.

Satt tungt i taperaksjer

«Selskapets investeringer er i hovedsak knyttet til norske aksjer og obligasjoner. Selskapet har videre en portefølje av eiendom som er på lange leiekontrakter mot solide motparter», er det eneste som står om investeringene i årsberetningen.

Aksjeeieropplysningene fra i fjor er ennå ikke klare, men ved inngangen til fjoråret satt Anaxo investert i en rekke private eiendomsselskaper og et kobbel av børsnoterte aksjer. DNs aksjonærregister viser at Anaxo ved inngangen til 2018 hadde større aksjeposter i blant annet interiørkjeden Kid, Norsk Hydro, Storebrand, Bank Norwegian, Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling og oljeservicekjempen Subsea 7.

Flere av disse falt betydelig i verdi igjennom 2018 og må ha påført Anaxo betydelige verditap dersom de var en del av porteføljen gjennom hele fjoråret:

  • Subsea 7 falt 28 prosent i fjor.
  • Bank Norwegian falt 27 prosent.
  • Kid ned 14 prosent
  • Hydro, som fortsatt sliter i Brasil, falt 35 prosent i fjor.

Anaxos styreleder Eivind Reiten var for øvrig konsernsjef i Hydro fra 2001 til 2009.

I 2017 tjente investeringsselskapet netto 112 millioner kroner på sine eiendoms- og børsinvesteringer.

Spyttet inn

Anaxo Capital as er såkalt hovedmannselskap for et stille deltagerselskap, eid av investorene i selskapet. Det stille selskapet er ikke forpliktet til å gå ut med informasjon om hvem eierne er. Det fremgår at deltagerne som følge av underskuddet på investeringene måtte spytte inn 69 millioner kroner etter fjoråret.

Regnskapene viser dessuten at investorene i det stille selskapet faktisk tok ut penger i fjor, med 45 millioner kroner. Året før ble det skutt inn nær 300 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde investorene i selskapet verdier for mer enn 1,4 milliarder kroner.

Porteføljen var plassert med nesten 750 millioner kroner i børsnoterte aksjer ved årsskiftet. Anaxo har også obligasjoner for rundt 280 millioner kroner og unoterte aksjer for 123 millioner kroner.

I løpet av fjoråret økte investeringsselskapets bankinnskudd fra 210 til 285 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.