Forbrukslånsbanken Komplett Bank ble notert på Oslo Børs i november i fjor, men har så langt ikke vært en børsvinner for investorene. Ved noteringen ble aksjen priset til 18,50 kroner og siden har kursen falt rundt syv prosent til 17,60 kroner ved børsslutt mandag.

Selger seg ned

Siden børsnoteringen har meglernestor Erik Must og familien gjennom investeringsselskapet Fondsavanse vært syvende største aksjonær, med en aksjebeholdning i forbrukslånsbanken på over fire millioner aksjer.

I begynnelsen av februar begynte Must derimot å selge seg ned, ifølge aksjonæroversikter. I årets andre måned kvittet han seg med aksjer for omkring 8,5 millioner kroner, basert på snittkurser i ukene salgene skjedde. I forrige uke, da kursen var oppe i en topp på over 18 kroner, fulgte investoren opp med å selge aksjer for ytterligere to millioner kroner.

Sitter på aksjer for 62 millioner kroner

Til tross for aksjedumpingen er Must og familien gjennom Fondsavanse fortsatt syvende største aksjonær. Selskapets nå 3,5 millioner aksjer er med utgangspunkt i sluttkurs mandag verd 62 millioner kroner.

Gjennom investeringsselskapet Erik Must as har Must blant annet også store eierposter i investeringsselskapet Arendals Fossekompani og forlagskonsernet Gyldenda. Han har aksjer i de to selskapene for rundt 2,8 milliarder kroner, ifølge aksjonæroversikter.

I begynnelsen av mars ble det kjent at Komplett bank nær doblet resultatet i fjor. Selskapet hadde et resultat etter skatt på 273,8 millioner kroner, mot 129,2 millioner kroner i 2016. Forbrukslånsbanken skrev også at det ved utgangen av året hadde cirka 58.000 lånekunder, cirka 43.000 kredittkortkunder og cirka 8.000 innskuddskunder. Følg kursen til Komplett Bank på DN Investor.

Tror på gründerbedrift

Samtidig som Must selger seg ned i Komplett Bank, satser han også på gründere. I februar skrev DN at investoren satser på oppstartsselskapet Convertelligence.

– Vi fant kjemien fra dag én og det er kjernekarer å jobbe med. Vi trengte ikke skrive kompliserte avtaler og tok hverandre bare i hånden og var enige om at vi sammen kan jobbe for å få til noe stort, sa Must om hvorfor han nå velger å satse på gründerbedriften.(Vilkår)

Faller hovedindeksen ned hit er det et sterkt signal om å selge aksjer
01:05
Publisert: