Investoren og milliardæren Arne Blystad har siden august 2016 bygget opp det børsnoterte tørrlastrederiet Songa Bulk, som med en flåte på til sammen 15 moderne skip vokste kraftig gjennom 2017.

Nå har rederiet inngått en avtale som i realiteten innebærer at det amerikanske bulkrederiet Star Bulk overtar selskapet.

– Det blir det største tørrlastselskapet i verden med totalt 108 skip. Vi er optimistiske til bulkmarkedet og mener det er spennende med den flåten, sier Songa-sjef Herman Billung.

Transaksjonen skjer gjennom at Songa Bulk-aksjonærene mottar aksjer i Star Bulk for nær 1,5 milliarder kroner. I tillegg betaler Star nesten 1,2 milliarder kroner kontant.

– Dette gjør vi fordi vi tror det kan skape den beste aksjonærverdien. Vi mener transaksjonen er innvannende med tanke på inntjening per aksje fordi det blir eksponering til større båter i et bulkmarked som er i bedring, som normalt sett gir bedre avkastning. De kommer på en større plattform, med mer likviditet og en ny listing, sier Billung.

1,5 mrd. til aksjonærene

Konsernsjefen påpeker at flåtesalget ikke innebærer en «exit» for Songa.

– Det som skjer er at det er et bytteforhold med verdijustert egenkapital for verdijustert egenkapital. Songas aksjonærer får 0,38 aksjer i Star per Songa-aksje, sier han.

Konsernsjef Herman Billung i Songa Bulk.
Konsernsjef Herman Billung i Songa Bulk. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Deler av kontantoppgjøret vil benyttes til å nedbetale Songas eksisterende obligasjonslån, som er selskapets eneste gjeld. Ved nyttår var det lånt 138 millioner dollar på obligasjonslånerammen, tilsvarende 1,1 milliarder kroner. Totalt er oppgjøret brutto på mer enn 2,6 milliarder kroner, basert på mandagens sluttkurs for Star på Nasdaq-børsen i USA.

Når lånet er gjort opp sitter aksjonærene dermed igjen med om lag 1,5 milliarder kroner i aksjer og kontanter. I tillegg må selskapet betale blant annet transaksjonskostnader. Til sammenligning var Songa Bulk-egenkapitalen verdsatt til 1,49 milliarder kroner på Oslo Børs mandag.

– Bør aksjonærene være fornøyd med verdivurderingen?

– Ja, ellers hadde vi ikke anbefalt det. Det er blitt brukt meglerhus som har beregnet selskapsverdiene, og gitt en evaluering av begge flåtene, og så tar man et gjennomsnitt av det. Det er en rettferdig tilnærming, sier Billung til DN.

«Blandede følelser»

På eiersiden i Songa er blant annet porteføljeforvalter Jan Petter Sissener. Gjennom fondet Sissener Canopus eier han 1,72 millioner Songa-aksjer, tilsvarende 5,5 prosent av selskapet. Det etter at han kjøpte seg ytterligere opp sist uke og i midten av april.

Porteføljeforvalter Jan Petter Sissener er femte største aksjonær i Songa.
Porteføljeforvalter Jan Petter Sissener er femte største aksjonær i Songa. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Vi har litt blandede følelser. Det er nok greit, men det var ikke derfor vi kjøpte aksjene. Det endrer investeringscasen vår fra å være et tre- til femårig «asset play», til å være med å skape verdens største bulkrederi. Men jeg hører bare positivt om sjefen i Star, så vi er rolige og så får vi se om det blir morsomt, sier Sissener.

– Man bytter jo Songa-aksjer til Star-aksjer – og det er helt greit fordi vi får noe som er mer likvid, legger han til.

Han påpeker at tørrbulkrederiet Golden Ocean har steget mer på Børsen enn Songa etter fondet begynte å kjøpe seg inn.

– Så sånn sett har vi satset på feil hest. Men det får vi leve med. Vi har en papirgevinst på rundt tre millioner kroner, så det er ikke noe stor butikk, sier Sissener.

Billung går inn i ledelsen

Star Bulk planlegger å søke om en sekundærnotering på Oslo Børs, og intensjonen er at en slik notering er på plass ved fullføring av transaksjonen.

– En dobbeltnotering av selskapet vil åpne det for en videre investorbase, og bør være til glede for alle, sier Arne Blystad, som er største aksjonær med 4,7 millioner aksjer.

Dersom generalforsamlingen i Songa stemmer for avtalen, og Blystad og andre med nesten 29 prosent av aksjene sier allerede at de vil stemme for, vil det også bli foreslått at verdiene i Songa Bulk deles ut til aksjonærene.

– Jeg tar ikke for gitt at det blir godkjent, men tror det er stor sannsynlighet for det, sier Billung.

Som del av avtalen vil Star Bulk også kjøpe ut et warrantprogram for Blystad, konsernsjef Billung og driftsdirektør Per Kristian Aamlid for 37.000 Star-aksjer og 450.000 dollar, tilsvarende knappe 7,6 millioner kroner. Billung vil nå gå inn i ledelsen i Star Bulk.

– Jeg håper å kapitalisere av det nettverket jeg bygget opp etter over 30 år i bulkmarkedet og kapitalmarkedet. Også er det fint å få Arne Blystad inn i styret. Han har en godt omdømme i det lokale markedet her, og har masse erfaring og kompetanse, sier Songa-sjefen. (Vilkår)

Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor Israel jubler og Palestinerne raser
Slik forklarer DNs Kjetil Wiedswang hvorfor det å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem skaper konflikt.
01:11
Publisert: