Askim og Spydeberg Sparebank la mandag kveld frem resultater for første kvartal, og av den ferske rapporten går det frem at «andre kostnader» i kvartalet økte med 9,2 millioner kroner, utgifter som er knyttet til «gjennomført granskning av forhold omtalt i media [ … ]».

– Banken besluttet å gjøre en grundig jobb for å undersøke de faktiske omstendighetene i forholdene som ble omtalt. Det var viktig å forstå og ta lærdom av det som hadde skjedd. Det ble nødvendigvis en kostbar prosess, men som samtidig har gitt banken god innsikt i forbedringsområder slik at vi fremover styrker oss som nær, seriøs og ansvarsbevisst lokalbank, sier styreleder Øyvind Hurlen i en melding.

Samlet endte driftskostnadene på 42,6 millioner kroner i årets tre første måneder. Banken skriver i kvartalsrapporten at kostnadene knyttet til granskningen også omfatter kostnader knyttet til juridisk bistand, gjennomgang av rutiner, internkontroll i banken og bistand til mediekommunikasjon.

Strykkarakter

Det er ikke mer enn en drøy måned siden at sparebanken mottok den endelige rapporten etter interngranskningen som ble gjennomført av BDO.

I rapporten fikk sparebanken stryk.

«Rapporten fra BDO Advokater AS konkluderer med at det i sakskomplekset er mistanke om alvorlige forhold [ …]. Rapporten peker også på mangler og svikt i bankens rutiner for å forhindre og avdekke brudd på lov og bankens interne regelverk, også i styrets arbeid med dette», het det i en børsmelding fra Askim og Spydeberg Sparebank i slutten av mars.

BDO ble i desember i fjor engasjert av styret i sparebanken for å gjennomføre en uavhengig granskning av «de faktiske omstendighetene knyttet til alvorlige påstander om banken». Finansavisen har tidligere omtalt lån banken har gitt ut, der rallyfører Henning Solberg har vært involvert.

Det var i fjor høst at sakene først ble rullet opp.

Da varslet banken at den grunnet «medieoppslag» ville iverksette nærmere undersøkelser av forhold som ble omtalt i pressen.

Styreleder Ødegaard bekreftet da overfor DN at medieoppslagene som banken viste til, dreide seg om saker Finansavisen publiserte uker i forveien. Den nå avdøde Rune Hvidsten ble suspendert som sjef for sparebanken i slutten av november i fjor, før han i februar i år ble avskjediget med umiddelbar virkning.

Misligholdte lån

Av de ferske kvartalstallene går det frem at banken i årets tre første kvartaler fikk netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på drøyt 54 millioner kroner, opp fra 49,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på 21,2 millioner kroner, ned fra 36,9 millioner kroner i 2021.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken brutto utlån til kunder på 9,3 milliarder kroner, en økning på 863 millioner kroner det siste året.

I rapporten skriver banken at volumet på både brutto misligholdte- og tapsutsatte engasjementer har økt med 16 millioner kroner i årets tre første måneder, og at «banken over tid har hatt et volum av brutto misligholdte- og tapsutsatte engasjementer som er noe høyere enn normen for norske banker».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.