Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire meldte tirsdag ettermiddag at det ville hente opptil 125 millioner dollar, tilsvarende 1,23 milliarder norske kroner, ved utstedelse av nye aksjer.

Natt til onsdag melder selskapet at det har lykkes i å hente det nevnte beløpet. Tegningskursen, altså prisen investorene måtte betale per aksje, ble satt til 20,5 kroner. Det tilsvarer en rabatt på 7,6 prosent mot tirsdagens sluttkurs på 22,2 kroner.

Den friske egenkapitalen skal brukes til finansiering av fase to ved selskapets oppdrettsanlegg i Miami, nedbetaling av en gjeldspost på 25 millioner dollar, og til generelle selskapsformål. DNB Markets og Arctic Securities var hyret inn som tilretteleggere i emisjonen.

Stordalen og Vatne med

En rekke kjente investorer hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for bestemte beløp i emisjonen.

  • Petter Stordalens Strawberry Equities tegnet aksjer for 12,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 123 millioner norske kroner etter dagens kurs.
  • Runar Vatne, styremedlem i selskapet, tegnet aksjer for 50 millioner kroner.
  • Nordlaks Holding, med fiskerimilliardær Inge Harald Berg som hovedeier, tegnet seg for 150 millioner kroner.
  • Joh Johannson Eiendom, tilhørende Norgesgruppen-eier Johan Johannson, tegnet seg for 8,6 millioner dollar, tilsvarende rundt 85 millioner kroner.
  • Norsk Landbrukskjemi, investeringsselskapet til Nordlaks-styreleder Kjell Bjordal, tegnet seg for 12 millioner kroner.
  • Storaksjonær Alsco, deleid av Atlantic Sapphire-toppsjef Johan Andreassen, tegnet seg for ti millioner kroner.

En rekke andre innsidere tegnet seg for mindre summer, også kjent som et par hundre tusen kroner.

Les også: Raske tap magasinetPlus

Kapitalinnhentingen var en såkalt rettet emisjon, der tegning av aksjer er forbeholdt innsidere og et utvalg større investorer.

Styret opplyste tirsdag ettermiddag at det vurderte å gjennomføre en reparasjonsemisjon, der eksisterende aksjonærer får mulighet til å tegne aksjer på samme vilkår som investorene i den rettede emisjonen.

I børsmeldingen sendt ut natt til onsdag bekreftes det at det tas sikte på å gjennomføre en reparasjonsemisjon der det kan utstedes opptil ni millioner nye aksjer, tilsvarende et beløp på 184,5 millioner kroner.

Sikret lånefinansiering

I børsmeldingen tirsdag ettermiddag meldte Atlantic Sapphire at det hadde sikret gjeld i form av to lån fra DNB på totalt 118 millioner dollar. Dette er en eksisterende fasilitet som først nå blir fullt tilgjengelig for selskapet. Samtidig er løpetiden blitt forlenget til april 2024.

Långiveren Farm Credit har foreløpig ikke bestemt seg for om det vil utvide løpetiden på et lån på 12 millioner dollar, ble det samtidig opplyst om.

Per nå er investeringsestimatet (capex) for fase to på 275–300 millioner dollar, hvorav 70 millioner dollar allerede investert i årets første halvår. Atlantic Sapphire mener derfor den friske kapitalen og lånene er nok til å finansiere fase to av oppdrettsanlegget. Selskapet understreker imidlertid at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til investeringsestimatet, grunnet krøll i globale forsyningskjeder samt inflasjonspress.

Atlantic Sapphire er notert på Oslo Børs, med en markedsverdi på to milliarder kroner. Aksjen har vært en katastrofe på børs det siste året, med et fall på rundt 85 prosent fra toppen i februar 2021. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.