Handelen i aksjen til det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire ble umiddelbart pauset fra start torsdag formiddag. Rundt ti minutter etter børsåpning åpnet handelen i Atlantic Sapphire.

Aksjen endte dagen med et fall på over 20 prosent, og ble dagens nest mest omsatte på Oslo Børs.

Det skjer etter at selskapet kvelden før meldte at det var brutt ut en brann på Atlantic Sapphires anlegg i Danmark. Politiet i den danske regionen Midt- og Vest-Jylland ba da befolkning i nærheten om å lukke dører og vinduer på grunn av kraftig røykutvikling.

Røyken skal nå være på vei ut over fjorden.

«Slukningsarbeidet har god effekt, men kan vare hele dagen», heter det i en Twitter-melding fra politiet tidlig torsdag morgen.

– Oppgitt og lei

Selv venter Atlantic Sapphire at skadene på anlegget vil være betydelige. Hele anlegget vil bli rammet. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent og det ventes at fisken i det danske anlegget er tapt.

Atlantic Sapphires finansdirektør Karl Øystein Øyehaug sier til DN at størsteparten av anlegget var tomt for fisk. Det var kun den mindre og eldre delen av det såkalte «grow out-anlegget» som hadde en biomasse, altså fisk, på cirka 200 tonn, opplyser han.

«Fisken skulle ikke slaktes før 2022, så det er sånn sett vanskelig å estimere noen pris. Fisken er forsikret», skriver Øyehaug i en epost.

Anlegget har en bokført verdi på 33 millioner dollar og er forsikret til den fulle verdien. Øyehaug skriver at de finansielle konsekvensene for hele gruppen isolert sett er begrenset og at de ikke ser negative finansielle konsekvenser for gjennomføringen i USA.

– Fallet i aksjekursen er mer enn hva som blir kommunisert for det finansielle tapet, sier analytiker Nils Olav Furre Thommesen i Fearnely Securities, som tror det kraftige børsfallet skyldes andre grunner.

– Det er et resultat av at investorene vel er oppgitt og lei, og ønsker å legge fra seg caset. Det blir et salgspress på aksjen, sier han.

Thommesen og Fearnley satte Atlantic Sapphire-aksjen under såkalt «under review» etter selskapets halvårsrapport i slutten av august. Derfor vil han ikke spekulere i om og når selskapet eventuelt vil hente penger, men sier at selv om brannen er veldig alvorlig, vil den isolert sett ikke påvirke likviditeten i selskapet.

– Hvis de ikke får full kompensasjon på forsikring og de vil bygge igjen, vil det fremskynde likviditetsbehovet, sier Thommesen.

Store papirtap for eierne

Blant de mer profilerte eierne i Atlantic Sapphire er aksje- og eiendomsinvestor Runar Vatne. Han kom tidlig inn som aksjonær i selskapet, allerede før det ble notert på Oslo Børs.

  • Det siste året har han måttet konstatere at store deler av verdiene er krympet. Bare etter torsdagens aksjeras alene har han et papirtap på rundt 40 millioner kroner gjennom sitt selskap Vatne Equity.
  • Selskapets største eiere er gründerne Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik gjennom sitt felles selskap Alsco. Torsdag lider Alsco-selskapet papirtap på over 50 millioner kroner.
  • Nest største aksjonær er fondet Skagen Kon-Tiki. Papirtapet torsdag er på over 40 millioner kroner.
  • Dagligvareeier Johan Johannson sitt selskap Joh Johannson Eiendom har papirtap på rundt 15 millioner kroner torsdag.
Investor Runar Vatne har sett verdiene krympe i Atlantic Sapphire. Bare torsdagens fall ga ham et papirtap på rundt 40 millioner kroner i selskapet.
Investor Runar Vatne har sett verdiene krympe i Atlantic Sapphire. Bare torsdagens fall ga ham et papirtap på rundt 40 millioner kroner i selskapet. (Foto: Per Thrana)

Totalt er nesten én milliard av Atlantic Sapphires markedsverdi gått opp i røyk på få minutter.

Flere ulykker

2021 har vært et ulykksalig år for aksjekursen til Atlantic Sapphire og selskapets aksjonærer. Selskapet har vært rammet av flere hendelser dette året.

  • I mars førte problemer i et av selskapets påvekstsystemer i USA til at 500 tonn fisk var ventet å gå tapt. Selskapet mente det skyldtes en designfeil fra en av deres leverandører. Det skal ha ført til partikler samlet seg opp i filtre slik at fisken samlet seg ved bunnen av tankene og redusert tilførsel av nytt vann.
  • I juli førte en hendelse ved anlegget i Danmark til at 400 tonn fisk var ventet å gå tapt. Her ble det tidlig pekt på at vedlikeholdsarbeid i filtreringssystemet forårsaket at vannkvaliteten ble raskt forverret.
  • Forrige måned gjorde mangel på oksygen – på grunn av koronapandemien – at fôringen ble satt på pause og rundt 100.000 fisk ble slaktet tidligere enn planlagt. Bare få dager senere ble det sikret ytterligere leveranser av oksygen og fôringen ble gjenopptatt.

Hittil i år har aksjekursen til Atlantic Sapphire falt rundt 69 prosent. Selskapet er i dag priset til rundt 3,3 milliarder kroner på Oslo Børs.

Alle ansatte trygge

I meldingen som ble sendt ut onsdag kveld het det at brannen er pågående. Det er ikke kommet meldinger fra selskapet siden. Noen timer etter brannen ble kjent, rundt klokken to på natten, meldte Midt- og Vestjyllands Politi at det fremdeles var kraftig røykutvikling, men at vinden var vendt og røyken var på vei ut mot fjorden.

I morgentimene torsdag skriver politiet at røyken er på et minimum. Røyken driver fortsatt ut over fjorden og det er ikke lenger nødvendig å holde vinduer og dører lukket.

Alle ansatte er trygt ute av bygningen og gjort rede for. Det er ikke rapportert om noen skader, opplyser selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.