Onsdag morgen ble det klart at svenske Nordax har gjennomført en grundig gjennomgang («due diligence») og inngått en avtale med Bank Norwegian-eier Norwegian Finans Holding om et frivillig tilbud på 105 kroner per aksje for hele selskapet.

Budet verdsetter forbrukslånsbanken Bank Norwegian til 19,6 milliarder kroner. I meldingen heter det at budet er endelig og det beste Nordax vil legge frem.

Investor Egil Stenshagen, som er sjette største aksjonær i Bank Norwegian med om lag 2,44 prosent av aksjene, mener budet fortsatt er for lavt. Han var klar på at han ikke ville selge da budet på 100 kroner per aksje ble kunngjort i mai.

– Pandemien ser ut til å være på retur i markedene hvor banken opererer. Økonomien går bedre. Vi tror derfor på gode vekstmuligheter for banken. Dessuten har de planer om å ekspandere til nye markeder. Vi har vært med lenge som aksjonær, og ønsker fortsatt å være en langsiktig eier i denne svært veldrevne banken, skriver Stenshagen i en sms til DN.

En halvtimes tid etter åpning på Oslo Børs stiger Bank Norwegian-aksjen rundt 5,2 prosent, og omsettes for om lag 102,6 kroner.

Fått aksept fra to storeiere

Heller ikke investor Torstein Tvenge er spesielt imponert over det nye budet på 105 kroner per aksje. Han er 17. største eier i Bank Norwegian med to millioner aksjer, som tilsvarer om lag én prosent av forbrukslånsbanken. I en sms til DN skriver han:

– Dårlig.

Investoren har ingen kommentar på spørsmål om han kommer til å akseptere budet eller ikke. Tvenge og Stenshagen eier samlet om lag 6,5 millioner aksjer i Bank Norwegian.

Storeierne Nordic Capital Fund og Sampo Oyj, som eier henholdsvis 16,4 og 6,33 prosent av forbrukslånsbanken og er blant Bank Norwegians to største aksjonærer, har allerede kommunisert sin støtte til budet og vil motta aksjer i Nordax som betaling. Støtten er betinget på at budet blir gjennomført.

Nordax' administrerende direktør Jacob Lundblad er på sin side optimistisk med tanke på å få oppkjøpet gjennomført med det forhøyede budet.

– Vi er veldig glade for å kunne komme med dette formelle budet i dag, og samtidig ha styret i ryggen. Vi mener en sammenslåing av to ledende banker i Norden vil kunne gjøre tilbudet til kundene enda bedre, sier Lundblad til DN.

Nordax-sjef Lundblad vil på sin side ikke gå nærmere inn på om den svenske banken har fått signaler om at andre aksjonærer, utover de to storeierne, vil godta budet.

– Den prosessen begynner nå, og vi ser frem til å ha en dialog med de andre aksjonærene. Vi har tro på at dette budet, som er høyt og med en premie, vil bli mottatt positivt.

Investor Torstein Tvenge er blant Bank Norwegians største, private aksjonærer. Han er ikke imponert over det nye budet fra Nordax.
Investor Torstein Tvenge er blant Bank Norwegians største, private aksjonærer. Han er ikke imponert over det nye budet fra Nordax. (Foto: Terje Bendiksby / NTB)

Forbedring på 15 kroner per aksje

Nordax varslet i mars i år at det ønsket å kjøpe Bank Norwegian, da for 95 kroner per aksje inkludert utbytte på fem kroner per aksje.

Styreleder Klaus-Anders Nysteen omtalte da budet som «hverken fugl eller fisk» og mente det ikke vil bli godkjent av myndighetene, og i tillegg var for lavt.

Det endelig budet på 105 kroner per aksje innebærer altså en forbedring på 15 kroner fra det første budet.

Tilbudsdokumentet er ventet å bli godkjent i uken som starter 2. august med påfølgende akseptperiode.

Nordax opererer med en minimumsaksept på 90 prosent, men åpner for å senke dette til to tredjedeler av aksjekapitalen.

Klara-Lise Aasen ble i juni utnevnt som midlertidig toppsjef i Bank Norwegian.
Klara-Lise Aasen ble i juni utnevnt som midlertidig toppsjef i Bank Norwegian. (Foto: Veidekke)

– Setter pris på det forbedrede tilbudet

– Styret setter pris på det forbedrede tilbudet fra Nordax, som kommer etter en grundig due diligence-prosess, sier styreleder Klaus-Anders Nysteen i Bank Norwegian til DN.

Han understreker at hver enkelt aksjonær må ta stilling til om de vil godta budet.

– For styret er det viktig at vi har mottatt innspill fra aksjonærer, og mange av dem har fortalt styret at de ønsker å kunne vurdere et tilbud. Det får de nå, sier Nysteen.

Nordax-sjef Lundblad er på sin side sparsom med detaljene på spørsmål om hva som vil skje med den sammenslåtte banken, dersom oppkjøpet blir gjennomført.

– Det skal vi komme tilbake til i fremtiden. Det er mange detaljer som vi skal diskutere sammen, og hva som er planen fremover er et spørsmål for fremtiden, sier Lundblad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.