Børsene tar med seg fjorårets sterke oppgang inn i det nye året.

Etter snart en måned inn i 2018 har hovedindeksen i USA, den brede S&P 500, steget med 7,5 prosent. Det er den beste starten på et år i det amerikanske aksjemarkedet siden 1987.

– I og med at børskrakket høsten 1987 er ett av de kraftigste i historien, høres sammenligningen skummel ut, skriver aksjestrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea Wealth Management i en markedsoppdatering, men legger til:

– Det er imidlertid noen ganske fundamentale forskjeller mellom 1987 og i dag som gjør at det ikke er like stor grunn til bekymring som det kanskje kan høres ut som.

Dette er forskjellig fra 1987

For det første var oppgangen i 1987 av en helt annen karakter rent avkastningsmessig. S&P 500 steg med 13,7 prosent i løpet av de fire første ukene. Det er nesten dobbelt så mye som nå.

Ellers trekker strategen frem to faktorer som skiller dagens marked vesentlig fra det vi hadde i 1987.

  • Selskapenes inntjening: Borgen Gjerde sier at forventningene til inntjeningen til amerikanske selskaper har steget med over fire prosent i løpet av de fire første ukene i år. I 1987 steg de samme inntjeningsforventningene med under to prosent i samme periode i 1987.
  • Verdsettelsen av selskapene: Verdsettelsen av selskapene, målt ved pris justert for 12 måneders fremtidig inntjening, såkalt P/E, gjorde et betydelig hopp i løpet av kort tid i januar 1987, ifølge strategen. Så langt i år har verdsettelsen av amerikanske aksjer knapt beveget seg.

– Ettersom den siste tids børsoppgang, både i USA og ellers i verden, er drevet først og fremst av høyere forventninger til selskapenes inntjeningsvekst, og ikke en multippelekspansjon, så er også faren for en nedsmelting i aksjemarkedet mindre enn hva man kanskje kan gå inntrykk av, skriver Borgen Gjerde.

Avskriver it-boble

Denne uken legger verdens fem største selskaper frem resultater. Det er teknologikjempene Apple, Amazon, Facebook, Microsoft og Googles morselskap Alphabet.

Teknologisektoren sto bak nesten halvparten av den globale børsoppgangen i fjor. Nordea Wealth Management venter at sterk vekst i denne sektoren kommer vil å drive mye av børsoppgangen i år også.

Borgen Gjerde skriver at det også i teknologisektoren kan være fristende å trekke paralleller mellom børsutviklingen til de store it-selskapene de siste årene med oppbyggingen av dot com-boblen rundt år 2000. Heller ikke her er det korrekt å sammenligne, mener strategen. På grunn av verdsettelsen.

– Pris justert for estimert inntjeningsvekst (P/E) på de amerikanske it-selskapene var mer enn dobbelt så høy som markedet for øvrig på høyden i 2000 og 2001, mens amerikanske it-selskaper i dag prises på linje med resten av markedet, skriver hun.

– At it-gigantene fortsetter å generere sterk inntjeningsvekst er imidlertid avgjørende for videre oppgang i aksjekursene, og dermed blir resultatfremleggelsene denne uken svært spennende å følge med på, og trolig vil dette bli toneangivende for den globale børsutviklingen i uken som kommer, skriver strategen.

– Aksjer er dyre

Flere analytikere og forvaltere ser nå at det ligger til rette for videre oppgang i aksjemarkedet.

Porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Wealth Management sa til DN forrige uke at man nå ser en tiltagende økonomisk vekst globalt, som vil være en positiv driver for markedet.

– Samtidig er antagelig mye av dette allerede priset inn. Aksjer er dyre og utsatt for korreksjon, og derfor har vi valgt å ligge nøytralt på aksjeeksponering, sa hun.

DNB Wealt Management overvekter olje- og energisektoren, blant annet fordi de ser en knapphet på råvarer.

– På overordnet nivå mener vi at vi nærmer oss slutten på en konjunktursyklus. I den delen av konjunktursyklusen får vi høyere global vekst slik som vi ser nå. Da blir det knapphet på innsatsfaktorer, sa Hjertø til DN.(Vilkår)

Eva Grinde: – Giskes advokater kunne hatt et poeng hvis det stemte at han ikke kom til orde
Arbeiderpartiet har hatt en grundig prossess, og konkludert med seksuell trakasering. Det kommer ikke Giske unna, sier DNs kommentator Eva Grinde.
01:36
Publisert: