Den Kristiansand-baserte investoren Bjarne Skeie (74) har bygget opp en milliardformue på olje og rigg. Ved siden av å ha bygget opp, solgt og kjøpt en rekke selskaper, har Skeie også plassert deler av familieformuen i aksjemarkedet – som oftest med god gevinst.

I fjor var det imidlertid alt annet enn god gevinst. For første gang siden 2011 gikk Skeie og familiens investeringsselskap, Skeie Capital Investment, i underskudd med 38 millioner kroner.

«Styret er ikke fornøyd med de negative resultatene, men ser dette i lys av de svingningene som var i finansmarkedene gjennom spesielt siste del av fjoråret», heter det i styrets årsberetning.

Bjarne Skeie ønsker ikke å kommentere resultatene, men viser til daglig leder i selskapet, Oddvar Frigstad, som har styrt investeringene siden oppstarten i 2007. Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Frigstad.

Stort verdifall

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet blant annet større aksjeposter i riggselskapene Seadrill Limited, Odfjell Drilling, Northern Drilling, flere rederier, samt XXL og Komplett Bank. Mens selskapet realiserte 87 millioner kroner gjennom salg av aksjer og mottatte utbytter, falt imidlertid verdien på Skeies portefølje med 125 millioner kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde Skeie i grove trekk fordelt pengene i Skeie Capital Investment på følgende måte, med året før i parentes:

  • Markedsbaserte aksjer: 863 millioner kroner (943 millioner kroner).
  • Markedsbaserte obligasjoner: 39 millioner kroner (32 millioner kroner).
  • Bankinnskudd: 200 millioner kroner (280 millioner kroner).

I tillegg har selskapet investert mindre beløp i ikke-markedsbaserte aksjer, samt ytt lån til andre selskaper.

– Betydelig korreksjon

I årsberetningen skriver styret, hvor Bjarne Skeie er styreleder og hans kone og tre barn er styremedlemmer, at avkastningen hittil i 2019 har reversert det meste av fjorårets tap. Så langt har hovedindeksen på Oslo Børs steget ti prosent, mens den brede og toneangivende S&P 500-indeksen på Wall Street er opp 20 prosent.

Skeie-familien mener det er rimelig høy sannsynlighet for en ny korreksjon.

«Styret er moderat optimistiske når det gjelder utsiktene fremover og anser risikoen for at det kan komme en betydelig korreksjon som ganske høy», skriver styret i årsberetningen.

En vanlig korreksjon vil være et fall på rundt ti prosent fra siste topp.

Den største usikkerheten

Den største usikkerhetsfaktoren for kapitalmarkedene fremover er ifølge Skeie-familien en risiko for «økte handelsbarrierer» mellom USA, Kina og EU. Skeie mener også at Kinas økonomi allerede kan være overopphetet med for mye kredittgjeld i systemet.

Samtidig har kinesiske utlån økt. Fra 2000 til 2017 har andre nasjoners gjeld til Kina tidoblet seg fra 500 milliarder dollar til over 5000 milliarder dollar, ifølge den tyske tankesmien Kiel Institute for the World Economy, skriver CNBC.

Ifølge Kiel Institute er over halvparten av disse utlånene «skjulte». Det vil si at utlånene ikke er rapportert inn til offisielle institusjoner som Det internasjonale pengefondet eller World Bank. Ifølge den tyske tankesmien mister man kontroll over et lands gjeldsbyrde når man ikke vet hvor stor gjelden til Kina er, hvorpå det blir vanskeligere å vurdere risikoen ved å låne ut penger. Venezuela, Iran og Zimbabwe er land med særlig stor andel skjulte lån fra Kina.

Fall for Skeie Technology

Bjarne Skeie har styrt milliardformuen sin gjennom Skeie Group, som har vært delt i tre ulike forretningsområder: eiendom, kapitalinvesteringer og teknologi. Olje- og riggründeren har nylig også lagt frem regnskapet for det nærstående selskapet Skeie Technology, som i hovedsak er investert i både noterte og ikke-noterte energiselskaper.

Skeie Technology gikk i fjor med 39 millioner kroner i underskudd.

«Oljeprisen steg jevnt gjennom årets første tre kvartaler, for deretter å falle kraftig i siste kvartal. Den tiltagende optimismen i oljemarkedene har falt noe tilbake», skriver styret i årsberetningen, og videre:

«Hittil i 2019 har imidlertid de samme investeringene hatt en betydelig verdioppgang. Styret ser positivt på å være investert i energirelaterte verdipapirer som igjen vil bidra til en positiv verdiutvikling for selskapet».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.