Det kraftige fallet på børsene verden over er blitt knyttet til at markedsrentene på begge sider av Atlanteren er kommet opp de siste ukene og månedene. Renteoppgangen kan være et uttrykk for at markedet venter at sentralbankene vil sette opp renten raskere enn de så langt har signalisert.

Dersom rentene ute kommer opp, blir også sentralbanken her hjemme nødt til å følge etter.

– Internasjonale renter påvirker Norges Banks fastsettelse av renten, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management

Det er sentralbankens styringsrente som har størst påvirkning på nivået på bankenes flytende utlånsrenter. I fastsettelsen må sentralbanken ta hensyn til at den norske renten ikke blir for lav eller for høy sammenlignet med internasjonale renter:

  • Dersom renten blir for lav vil det kunne føre til at kronen svekkes. Det kan blant annet bidra til at varer og tjenester fra utlandet dermed blir dyrere og at inflasjonen dermed blir høyere enn sentralbankens mål.
  • Dersom renten blir for høy sammenlignet med rentene ute, vil kronen kunne bli mye sterkere og gjøre situasjonen vanskeligere for konkurranseutsatt næringsliv, samtidig som inflasjonen blir lavere fordi varer og tjenester fra utlandet blir billigere.

– Det er veldig vanskelig for en liten åpen økonomi som Norge å ha et rentenivå som avviker vesentlig fra andre land, fordi det vil påvirke valutakursen i stor grad, som igjen vil slå tilbake til inflasjon og vekst, sier Wilhelmsen.

Kan gi raskere renteoppgang

Derfor veier internasjonale renter tungt når sentralbanken lager sine prognoser for renteutviklingen, som gjerne omtales som rentebanen. Dette gjelder spesielt renteutsiktene på lengre sikt.

– Hvor bratt eller flat rentebanen er, påvirkes ganske mye av renter ute, sier Wilhelmsen.

Dermed kan høyere renter ute føre til en raskere og brattere renteoppgang her hjemme enn sentralbanken har planlagt frem til nå.

Den internasjonale renteoppgangen har allerede ført til høyere fastrenter i Norge. I markedet for rentebytteavtaler, som er utgangspunktet for hvilken fastrente bankene kan tilby på boliglån, har ti års fastrente steget med nær 0,3 prosentpoeng siden nyttår.

Påvirker ikke direkte

Samtidig som børsene faller verden over, Norge inkludert, viser ferske boligtall for januar at korreksjonen i boligmarkedet i hovedstaden kan være unnagjort.

Analytikere som følger det norske boligmarkedet tett, tror ikke nedturen i aksjemarkedene vil påvirke norske boligpriser.

– Min første respons er at et slikt børsfall som vi nå ser ikke har noen direkte virkning inn i det norske boligmarkedet, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han peker på at etterspørselen i boligmarkedet først og fremst er preget av rente- og inntektsutvikling.

– Oslo Børs er korrelert med både boligpriser og forbrukertillit, men korrelasjonen er langt fra stabil. Og jeg tror dessuten at det er felles faktorer som driver korrelasjonen, slik at dette ikke skal leses som en kausal sammenheng mellom børsverdier og dermed forbruktertillit og boligpriser, sier Hov, og skisserer et eksempel:

Hvis Oslo Børs reflekterer en god inntjeningsvekst for selskapene, i en situasjon med sterk vekst både ute og hjemme, vil dette samtidig være en refleksjon av både lav arbeidsledighet og høy inntektsvekst for husholdningene. Dermed høy forbrukertillit og oppgang i boligprisene.

– Men det er altså ikke Oslo Børs som da driver boligprisene oppover, poengterer Hov.

Eier lite på børsen

– Jeg tror børsuroen spiller liten rolle for det norske boligmarkedet, sier førsteamanuensis Are Oust ved NTNU handelshøyskolen.

Han forsket på norske boligpriser i ti år.

– Det finnes inntekts- og formueseffekter hvor man føler seg rikere eller fattigere avhengig av hvordan boligmarkedet eller børsen utvikler seg. Men i Norge er nok den normalsammenhengen ganske svak fordi vi har en veldig høy selveierprosent i boligmarkedet. Samtidig eier vi rimelig lite på Børsen, sier Oust.

Forskeren peker på at det i mange andre land er flere profesjonelle eiere i boligmarkedet og at mannen i gaten eier mer aksjer enn her til lands.

– Så i andre land vil du nok ha større sammenheng mellom de to markedene enn vi har i Norge.

Renter smitter(Vilkår)

Slik så det ut på rentebordet i Swedbank tirsdag morgen
Tone Lunde Bakker, Norgessjef i Swedbank forklarer hva som skjer i det børsen åpner tirsdag morgen.
00:49
Publisert: