Tor Olav Trøims gjeldstyngede riggselskap Borr Drilling er i mål med sin siste kriseemisjon i rekken. Kapitalinnhentingen var en sentral betingelse for å få nye lettelser fra banker og skipsverft.

Og Borr nøyde seg ikke med 40 millioner dollar, snaut 340 millioner kroner, slik selskapet hadde varslet i forkant og bekreftet torsdag kveld. I en melding fredag morgen sier selskapet at emisjonen er gjennomført, og at det har økt størrelsen på kapitalinnhentingen til 46 millioner dollar takket være «høy etterspørsel» fra investorer.

Emisjonskursen ble satt til 0,85 dollar, eller 7,16 kroner etter kursen torsdag. Aksjekursen til Borr endte torsdag ettermiddag på 7,6 kroner på Oslo Børs. Det tilsvarer en rabatt på snaue seks prosent.

Nyheten blir godt mottatt: aksjen stiger 12 prosent fra start på Oslo Børs til 8,5 kroner.

Borr Drilling, som ble grunnlagt av Tor Olav Trøim (bildet) i 2016, var allerede i en presset situasjon da koronapandemien i fjor gjorde utsiktene i bransjen enda mørkere.
Borr Drilling, som ble grunnlagt av Tor Olav Trøim (bildet) i 2016, var allerede i en presset situasjon da koronapandemien i fjor gjorde utsiktene i bransjen enda mørkere. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Trøim selv tegnet seg for 3,2 millioner aksjer, tilsvarende 23 millioner kroner. Det er en noe mindre andel enn hans om lag 6,8 prosent i selskapet før emisjonen, og vil føre til en liten utvanning.

Emisjonen var fulltegnet av en gruppe investorer. Medlemmer av styret og ledelsen hadde i forkant bestemt seg for å tegne for tre millioner dollar, ifølge meldingen torsdag. Trøim fikk følge av blant andre konsernsjef Patrick Schorn, som kjøpte en halv million aksjer, og styreleder Paal Kibsgaard, som tok nesten 300.000.

Emisjonen – den tredje på under ni måneder – er en viktig betingelse for selskapets tredje redningspakke på like lang tid. Avtalen med kreditorene som ble offentliggjort nylig innebærer at forfall på lån og andre forpliktelser i all hovedsak utsettes til 2023.

Poenget er å gi selskapet tid til å vente på en bedring i markedet for rigger som borer etter olje og gass offshore uten at det veltes av gjeldsbetalinger og andre forpliktelser, som nå totalt beløper seg til om lag 18 milliarder kroner.

Inngår i selskapets redningspakke

Borr Drilling understreker i presentasjonsmateriale som ble publisert torsdag kveld at ledelsen er opptatt av å skape verdier for aksjonærene, inklusive at den har et opportunistisk syn på muligheten for konsolidering, altså å slå seg sammen med andre selskaper i bransjen eller å kjøpe eller bli kjøpt opp av noen av konkurrentene.

Kursen i emisjonen ble bestemt i en bokbyggingsprosess, der meglerhusene som hjelper selskapet med emisjonen undersøker hvor stor interessen er for å skyte inn frisk kapital, og kursen bestemmes når man har sett hvor stor denne interessen er.

Det DNB-eide meglerhuset DNB Markets har ikke blitt hyret for å hjelpe til. I stedet har Borr gitt Clarksons Platou Securities, Fearnley Securities og Sparebank 1 Markets oppdraget med å hjelpe til og hente inn frisk kapital til selskapet.

Det fremgår av ferskt presentasjonsmateriale fra selskapet at de vil «fortsette å optimalisere kapitalstrukturen».

DN har skrevet om hvordan hovedbankforbindelsen DNB og fondet Hayfin mener selskapet trenger en større restrukturering for å takle utfordringene fremover, med svake markeder og en fortsatt høy gjeldsbyrde – selv om selskapet har fått med långiverne på å skyve betalingene på gjelden og sine bestilte rigger til 2023.

Kriserammet selskap

Borr, som Trøim grunnla i 2016, var allerede i en presset situasjon da koronapandemien i fjor gjorde utsiktene i bransjen enda mørkere. Selskapet fikk lettelser av kreditorene i to omganger i fjor mot at det greide å hente inn snaue 60 millioner dollar i to omganger.

Dagens Næringsliv avslørte nylig at DNB og det britiske fondet Hayfin, to av Borrs viktigste kreditorer, hadde utarbeidet en alternativ plan til den seneste redningspakken som ville betydd et mye mer dramatisk utfall for Trøims riggsatsing. Dersom en omforent løsning ikke viste seg å være mulig, vurderte DNB og Hayfin å presse gjennom en overtagelse og oppdeling av selskapet, med påfølgende salg.

Aksjonærene, inkludert Trøim, ville blitt utradert og gått glipp av den potensielle oppsiden den norske forretningsmannen har kjempet for helt siden han startet opp selskapet.

I et hemmelig dokument DN har tilgang til, kom det blant annet frem at de to kreditorene mener at Borr trenger mer kapital enn det som er skaffet hittil. De poengterte også at flere av de amerikanske konkurrentene er i ferd med å drastisk redusere sine finanskostnader ved å sanere gjeld i konkursprosesser.

Ideen bak Borr har vært å snappe opp billige rigger etter oljeprisfallet og den enorme smellen i oljeservicemarkedet som fulgte, og vente på oppturen. Trøim startet selskapet drøyt to år etter bruddet med John Fredriksen, som han hjalp til å bygge milliardformuen gjennom to tiår. Som Fredriksens fremste våpendrager og strateg hjalp Trøim shippingmilliardæren blant annet med å bygge opp Seadrill, som på et tidspunkt ble verdens mest verdifulle riggselskap.

Borr har etterhvert bygget opp en flåte på 28 såkalt oppjekkbare rigger, som borrer i grunt vann gjennom transaksjoner på godt over tre milliarder dollar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.