– Inflasjonsspenningen er ikke over, sier aksjestrateg Paul Harper, som tror markedene vil følge nøye med på nye inflasjonstall for USA som kommer tirsdag.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sier at markedene vil følge nøye med på inflasjonsutviklingen i høst.
Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sier at markedene vil følge nøye med på inflasjonsutviklingen i høst. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

– Dette er det viktigste temaet for markedene i høst: Hva skjer med inflasjonen? Hvis den akselererer kan sentralbanken bli nødt til å justere pengepolitikken sin og stramme inn, for eksempel gjennom å heve styringsrenten. Spørsmålet er da hvor fort Fed må stramme til, sier Harper.

En frykt har vært at rentene kan bli satt opp for fort og for mye, og at sentralbankene skal tukle det til når de skal stagge veksten etter korona og slik senke aksjemarkedene.

Men Harper tror at sentralbanken vil se an inflasjonsutviklingen over tid for å unngå å stramme til mer enn nødvendig. Stiger inflasjonen mye på kort tid, kan det likevel skape et dilemma for den amerikanske sentralbanken Fed, påpeker aksjestrategen.

Stramt arbeidsmarked

Sist uke var det kun 310.000 nye søknader om dagpenger i USA, det laveste antallet på én uke på 18 måneder, altså siden koronapandemien startet. Det viste tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Det fallende antallet dagpengesøknader antyder at utflatingen i sysselsettingen i USA kommer av mangel på arbeidskraft, ikke manglende etterspørsel etter arbeidskraft. Mangel på arbeidskraft kan føre til høyere lønnsvekst enn ønsket, sier Paul Harper.

– Arbeidsmarkedet er forholdsvis stramt nå. Hvor stor effekt dette vil ha på lønningene, vil bli spennende å følge med på i månedene som kommer, samt hvordan denne utviklingen påvirker inflasjonen, legger han til.

En uke med flere dager i minus på nøkkelindeksene på Wall Street bekrefter at investorene fortsatt bekymrer seg for effektene av smitteutviklingen i USA. Smittetallene er høye i mange stater og vaksinasjonstempoet har sakket av. Sysselsettingstallene for august var overraskende lave, og enkelte eksperter frykter at dette skyldes at deltavarianten av koronaviruset bremser den økonomiske gjeninnhentingen.

Slik påvirkes prisene i handlekurven din av klimaendringene
Fra tørke i Canada til frost i Brasil – været blir stadig mer ekstremt, og det påvirker faktisk også prisene i handlekurven.
04:00
Publisert:

De siste par månedene har detaljhandelstallene i USA vært noe svakere enn ventet, og til uken kommer nye tall. Selv om det har vært sterk etterspørsel etter konsumvarer de siste månedene, må man nå gå over til å kjøpe tjenester for å opprettholde god vekst, påpeker Harper. Men hvis ikke USA gjenåpnes helt, vil dette gå ut over for eksempel restaurantbesøk.

– Selv om spisesteder og andre steder man kan kjøpe tjenester ikke er stengt ned lenger, drives de heller ikke på full kapasitet. Det er fortsatt restriksjoner og avstandskrav som skaper begrensninger, for eksempel for hvor mange gjester det er plass til, sier han.

Spent på lønnsveksten

– Kan smitteøkningen i USA og en roligere gjenåpning av samfunnet enn man så for seg tidligere i sommer bidra til å dempe inflasjonen noe?

– Ja, det kan være en fordel at gjenåpningen skjer mer gradvis, hvis det demper lønnsveksten så økonomien ikke koker over. Men når markedet er priset forholdsvis høyt, bør det gå riktig vei også. For man forventer sterk vekst fremover. Men det er en smal sti å navigere. Inflasjonen vi har sett så langt er antagelig forbigående og lite å bekymre seg for, siden mye skyldes gjenåpningen. Men høyere lønnsvekst kan føre til langvarig inflasjon, sier han.

«Uheldig miks av skuffelser»

Sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning peker på at markedene har mistet litt av oppdriften sin i det siste, og at en rekke viktige nøkkeltall har kommet inn på den svakere siden. Samtidig anerkjenner markedene at prisveksten kan bli noe høyere enn man så for seg tidligere i år.

Sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning.
Sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning. (Foto: Formuesforvaltning)

– Flere av flaskehalsene i de globale verdikjedene ser ikke ut til å løse seg opp med det første. En uheldig miks av skuffelser knyttet til den økonomiske veksten kan føre til at vekstutsiktene nedjusteres, noe flere meglerhus allerede har gjort. Vi ser at amerikanske bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe som gir lavere produksjon og lavere økonomisk aktivitet i mange sektorer, sier Lie.

Også Christian Lie tror sentralbanken vil følge nøye med på inflasjonsutviklingen fremover, selv om den fremdeles mener at den kraftige økningen i inflasjonen er midlertidig, og at en reversering av støttekjøpene på 120 milliarder dollar må følge utviklingen i økonomien generelt.

– En nedtrapping av de kvantitative lettelsene rykker stadig nærmere. Ifølge Goldman Sachs er det 70 prosent sannsynlighet for at dette vil skje gradvis fra november, sier Lie.

Tall fra USA viser at private fondsinvestorer nå nesten har like høy aksjeandel i porteføljene sine som før it-boblen og finanskrisen, ifølge Lie, som påpeker at Feds nedtrapping av obligasjonskjøp kan bety at realrentene begynner å stige, noe som vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe aksjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.