- Det er ingen skyer på himmelen, sier Nordea-sjefstrateg Leif-Rune Rein.

Oslo Børs har steget mer eller mindre siden februar 2016, og den siste markedskorreksjonen av virkelig stort omfang var i forbindelse med finanskrisen for ni år siden.

De seneste tolv månedene har Børsen steget drøye 20 prosent, på tross av enkelte bekymringer for Donald Trump, Nord-Korea og utsiktene for strammere pengepolitikk på begge sider av Atlanterhavet. Og ifølge sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea, vil oppgangen trolig fortsette.

- Aksjemarkeder dør ikke av alder. Det er spesifikke hendelser som gjør at de faller, og for øyeblikket er det ikke noe som tilsier at utviklingen skal snu. Det er ingen skyer på himmelen, sier Rein til TDN Finans.

Nordea-sjefstrategen understreker at den utløsende faktoren for markedskorreksjoner er bekymringer for den økonomiske utviklingen i verden eller i viktige enkeltøkonomier, og at man egentlig har noe å bekymre seg for, på tross av, for eksempel, de retoriske slagene regimet i Nord-Korea har utvekslet med USA og Donald Trump den seneste tiden.

- Men om Oslo Børs vil stige mye eller lite i løpet av høsten er vanskelig å si, understreker Rein.

Som en konsekvens av Nordeas markedssyn, anbefaler meglerhuset kundene sine å ha en overvekt av porteføljen sin i aksjer. Når det gjelder geografier, har Nordea-analytikerne særlig sansen for det bredere markedet Europa, samt fremvoksende markeder, hvor de opererer med overvekt-anbefaling. I USA har meglerhuset undervekt, mens Japan og Norge har nøytral-anbefaling.

For øvrig får Nordea-strategen støtte fra strateg Paul Harper i DNB Markets hva angår synet på situasjonen i Nord-Korea og dens effekter på aksjemarkedet.

- De aller fleste tror at det ikke kommer så langt at det blir krig, men enhver dag hvor det ikke skjer noe nytt på den fronten er positivt og kan kanskje indikere at ting begynner å roe seg litt der, sier Harper til TDN Finans.

Men i motsetning til Rein i Nordea, mener DNB-Harper at det ikke hadde vært unaturlig med en korreksjon på Oslo Børs snart, selv om Nord-Korea-krisen ikke ser ut til å ende i krig.

- Vi er egentlig på overtid for en korreksjon. Det kommer stort sett ti prosent hvert kalenderår. Forrige gang var i starten av 2016. Så det skulle ikke være noen overraskelse hvis det kom noe i løpet av høsten, som tidligere har vært en periode hvor ting har dukket opp, selv om det kanskje har vært litt tilfeldig at det ofte skjer i september, sier Harper.

Med hensyn til den generelle utviklingen fremover, er det lite selskapsspesifikke nyheter i vente med det første, og Harper tror at det derfor blir mest vekt på makrofaktorer, og deriblant Fed-møtet 20. september.

- Det vil nok spesielt bli fokus på i hvilken grad de vil begynne å redusere størrelsen på balansen. Fed har selv varslet dette lenge, så det burde ikke trigge noen store endringer. Men når man ikke har hatt en tilsvarende situasjon før så er det vanskelig å si nøyaktig hva konsekvensene blir, poengterer han.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,84 prosent til 751,68 poeng, omsatt for 2.659 millioner kroner.(Vilkår)