Statoil tynger hovedindeksen mest på svak oljesektor og skuffende boreresultat.

Sjefsstrateg Leif-Rune Huseby i Nordea mener det ikke er tvil om at usikkerheten i Asia rundt Nord-Korea og deres stadige aggresjoner tynger både Oslo Børs og de europeiske markedene.

– Men man skal heller ikke glemme at man har hatt en ganske rolig periode. Vi er litt i et vakuum nå, så man blir fort sårbare når sånne ting som det her skjer, sier han til TDN Finans.

Videre sier Huseby at det er sjeldent slike politiske hendelser får langvarig effekt, da det verst tenkelige scenario er lite sannsynlig og situasjonen blåser over.

«Peanuts»

– Mange har positivt syn på markedet basert på de fundamentale forholdene og de fundamentale forholdene i selskapene blir svært lite påvirket av slike hendelser. Men de som sitter i kortsiktige posisjoner trekker markedet noe ned, mens de som sitter med langsiktig posisjoner kan bruke muligheten til å kjøpe seg opp, sier han.

Videre understreker Huseby at et fall som man ser på Oslo Børs i dag egentlig er «peanuts».

– Nå har vi denne sommeren vært inne i en svært rolig periode, vi har ikke sett en så rolig periode på flere tiår. Derfor oppleves svinger på 1 til 1,5 prosent som voldsomt store, men det er det ikke, forklarer han.

Korpfjell skuffet

Statoil-aksjen falt 1,03 prosent på Oslo Børs i etterkant av at oljeselskapet meldte om at selskapets fjerde letebrønn i Barentshavet i år, Korpfjell, ikke gjorde noe kommersielt funn.

Brønnen var den det var knyttet høyest forventninger til i Norge i år. Rystad Energy opererte for eksempel med mulige ressurser på rundt 10 milliarder fat. Statoils lisenspartner Lundin Petroleum faller 6,52 prosent på Stockholmsbörsen også. Statoil er nest største aksjonær i Lundin, med 20,1 prosent.

Fallet i de to aksjene må imidlertid også ses i lys av utviklingen i de andre europeiske oljeselskapene, som også falt bredt, blant annet som følge av orkanen Harvey og dens effekter på oljemarkedet og bransjen.

Pareto Securities skriver i et kundenotat at et «mid-case»-scenario for et funn på Korpfjell før boringen av brønnen, altså hva markedet kan ha priset Korpfjell-prospektet til, impliserte en verdi per Statoil-aksje på 0,50 kroner.

Dette baserer seg på et funn to milliarder fat oljeekvivalenter med verdi på 2,0 dollar pr fat, samt en sannsynlighet for å gjøre dette funnet på 18 prosent - som Statoil hadde kommunisert som sannsynligheten for et kommersielt funn i forkant av boringen.

At Statoil-aksjen falt over to kroner etter nyheten tirsdag, kan dermed antas å være knyttet også til andre faktorer - det samme gjelder for Lundin Petroleum.

«Selv om dette var brønnen i Norge det i forkant var knyttet høyest forventninger til, og selv om resultatet har en effekt på både oljeselskapenes og markedets syn på prospektiviteten i Barentshavet, samt verdien av Lundin og Statoils letearealer i Barentshavet, mener vi at dagens kursreaksjoner er overdrevne», oppsummerer Pareto-analytikerne.

Peker på Harvey

Effektene av orkanen Harvey skal heller ikke undervurderes. Flere aktører varsler om at uværet kan resultere i den største flomkatastrofen i USAs historie. Allerede har 15 prosent av USAs raffinerikapasitet blitt nedstengt, samt betydelig rørledningskapasitet i Texas.

Pareto for påpeker for sammenligningens skyld produksjonskapasitet på totalt én million fat olje og tilsvarende raffineringskapasitet ble stengt ned i ti uker da infrastrukturen i Mexicogulfen ble rammet av orkanene Katrina og Rita. I 2008 var effektene noe mindre, da regionen ble truffet av orkanene Gustav og Ike.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,74 prosent til 723,180 poeng, omsatt for 3.243 millioner kroner.(Vilkår)