Strømmen av selskaper som noteres på Børsen fortsetter. Tirsdag morgen kom meldingen om det som kan bli en av årets aller største børsnoteringer.

Meltwater Holdings har utviklet egen teknologi som hjelper kundene med å analysere innholdet i nyhetsartikler og på sosiale medier. Det har de gjort med suksess, og nå planlegger selskapet å bli notert på Oslo Børs-markedsplassen Merkur Market.

– Vi har kommet langt siden vi startet selskapet i et skur på Tjuvholmen i Oslo med oppstartskapital på 15.000 dollar og en kaffemaskin, sier Jørn Lyseggen i en melding tirsdag.

Han er gründer og styreleder i Meltwater Holding Bv, og har vært sentral i oppbyggingen av selskapet.

Når selskapet nå skal bli børsnotert, skal det hentes inn rundt 2,3 milliarder kroner i kapital fra noen utvalgte investorer – der noen, Folketrygdfondet, Handelsbanken- og Tin-fond, allerede har garantert at de tegner seg for 850 millioner kroner. Prisen på selskapet: 11,4 milliarder kroner.

Gründer og styreleder Lyseggen eier gjennom sitt investeringsselskap Fountain Venture 28 prosent av aksjene i Meltwater, samt rundt 1,6 prosent gjennom Bipro as.

– Jeg er majoritetseier. Basert på transaksjonsstørrelsen estimerer jeg at jeg vil eie om lag 30 prosent av aksjene etter emisjonen, sier Lyseggen til DN.

Dette vil i så fall tilsvare en verdi på 3,4 milliarder kroner.

En av de største noteringene

Dagens aksjonærer, der rundt fire femtedeler av aksjene eies av tidligere og nåværende ansatte, og 18 prosent av oppkjøpsfondet Altor, vil også gjøre et mindre salg av aksjer i forbindelse med noteringen.

Med den opplyste prisingen vil Meltwater-børsnoteringen være en av de aller største på Oslo Børs så langt i 2020. Kreftvaksineselskapet Vaccibody gikk på børs til en verdsetting på 17,3 milliarder kroner, og mobilselskapet Link Mobility Group med 14,4 milliarder kroner. Meltwater vil være mer verdifullt enn Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Biomarine, som var verdsatt til 9,2 milliarder kroner, og videokonferanseselskapet Pexip på 8,7 milliarder kroner.

Meltwater har i dag rundt 28.000 kunder, og omsatte de seneste 12 månedene frem til september for 3,2 milliarder kroner, med et brutto driftsresultat på snaut 254 millioner kroner. Selskapet opererer fra 50 kontorer fordelt på seks verdensdeler.

I årsregnskapet til Bipro as – som altså eier fem prosent av Meltwater Holding Bv – kommer det frem at selskapet hadde en negativ egenkapital på 174,9 millioner dollar ved utgangen av 2018 – tilsvarende rundt 1,4 milliarder norske kroner med datidens dollarkurs.

Pengene skal bidra til videre vekst for selskapet – både organisk og gjennom oppkjøp – samt til tilbakebetaling av gjeld og å gjøre opp aksjeopsjoner og tilbakekjøp av enkelte ansatteide aksjer.

Sikter mot hovedbørsen

I meldingen fra selskapet kommer det ikke frem hva som er planlagt tidspunkt for notering, utover at prisingen av selskapet «gjør noteringen til en av de største i Norden i 2020 samt den største på Euronext Growth Oslo», samt at selskapet regner med å ha sin første handelsdag på Euronext Growth i tidlig desember 2020. Merkur Market skifter navn til Euronext Growth i slutten av november.

Selskapet har også fått mandat fra styret om å søke notering på Hovedlisten på Oslo Børs innen 12 måneder fra notering på den mindre regulerte markedsplassen Euronext Growth.

Meltwater har for lengst flyttet hovedkontoret sitt til USA, men falt likevel ned på at Oslo var beste sted for børsnotering av selskapet.

– Som et neste steg i Meltwaters utvikling var det viktigste for oss å bli notert. Vi undersøkte alternativene våre, og basert på dette endte vi opp med at Norge, og Euronext Growth Oslo på Oslo Børs, var det rette stedet for en børsnotering.

Administrerende direktør John Boxer mener dette passer bra med selskapets kultur.

– Helt siden jeg kom til selskapet har det hatt en sterk norsk identitet og arv, så det gir mening å notere det i Norge. Det ser vi veldig frem til, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.