Meglerhuset Carnegie utmerker seg blant meglerhusene som klatrer flest plasser i kåringen av Norges beste corporate finance-rådgivere i 2017. Det er analyseselskapet Prospera som på grunnlag av spørreundersøkelser blant meglerhusenes kunder kårer de beste rådgiverne.

– Vi har et godt team med ambisiøse medarbeidere, og et tydelig fokus på kvalitet. Jeg tror også at kundene legger vekt på at teamet har vært stabilt godt over tid, og at det ikke har vært så store utskiftninger, sier corporatesjef Petter Hagen i Carnegie.

I totaloversikten klatrer Carnegie to plasser til en delt annenplass i rangeringen.

– I tillegg til at meglerhuset har mistet få sentrale medarbeidere det siste året, har vi også fått inn nye flinke folk og utvidet teamet fra rundt 20 til nær 30 personer, sier Hagen.

Blant viktige nyansettelser peker han på Jens R. Hveem som nylig kom fra Nordea, Henrik Rosenlund som kom fra DNB Markets, og Thomas K. Eilertsen som kom fra SEB.

«Et hestehode foran»

Carnegie må likevel se seg slått av ABG Sundal Collier som har dominert toppen i Prospera-kåringen i 12 år.

– Vi vinner for det tolvte året på rad, og leder med god margin på «feltet», sier toppsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier.

– Det er et felt av konkurrenter som ligger tett bak oss, men selv ligger vi et hestehode foran. Nå gjelder det bare å kjempe på som bare det for å holde feltet på avstand, sier Brundtland.

Han venter at 2018 vil bli et nytt godt år for meglerhuset.

– Vi har aldri før sett en så sterk pipeline av varslede børsnoteringer som det vi ser nå ved utgangen av 2017. Det er veldig gledelig, men det er selvfølgelig helt avhengig av at markedet holder seg godt, sier Brundtland.

– Hittil i 2017 har vi hatt god aktivitet knyttet til oppkjøp og fusjoner, og det er innenfor denne kategorien vi gjør det best i kåringen, sier Petter Hagen i Carnegie.

Gjør det skarpt på oppkjøp

Innenfor kategorien oppkjøp og fusjoner klatrer Carnegie fire plasser og er nå kun én plass bak lederen ABG Sundal Collier. Resultatene fra Prosperas undersøkelser viser at Carnegie gjør det bra på anbudsprosess (pitch) og prosjektgjennomføring, men at den generelle kjennskapen til Carnegie er svakere.

Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier.
Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Innenfor pitch og prosjektgjennomføring har Prospera spurt kunder som vi faktisk har vært jobbet med, og her scorer vi bra. Men når det gjelder markedsposisjon er også kunder som aldri har jobbet med oss før spurt, og her ser vi at vi scorer dårligere, sier Hagen.

Kø av børsdebutanter

Blant viktige oppdrag Carnegie har gjennomført innenfor oppkjøp og fusjoner så langt i år trekker han frem flere virksomhetssalg for Opera Software, Nel Hydrogens oppkjøp av Proton Onsite og McDonalds salg av sin nordiske virksomhet til den britiske investoren Guy Hands.

I totalrangeringen innenfor børsnoteringer og emisjoner faller Carnegie én plass tilbake, og må se seg slått av både Pareto og Arctic Securities, i tillegg til lederen ABG Sundal Collier.

– Vi har ikke hatt så mange børsnoteringer i år, men det ligger an til at aktiviteten blir høyere i 2018. Vi har en håndfull børsnoteringer under oppseiling i Norge, pluss et tosifret antall børsnoteringer på trappene i Norden ellers, sier Hagen.

Han understreker at hvor mange planer som faktisk blir realisert er avhengig av markedsutviklingen.

Blant større transaksjoner for Carnegie så langt i år nevner Hagen børsnoteringen av Saferoad og Crayon Group, samt salget av Nordic Capitals gjenværende aksjer i Europris.

Venter resultatbedring

I 2016 hadde Carnegie as, som organiserer meglerhusets norske virksomhet en omsetning på drøyt 300 millioner kroner, og et driftsresultat på rundt 83 millioner kroner.

– Driftsresultatet for hele 2017 ser ut til å bli noe bedre enn i fjor, sier Hagen.

Hele det nordiske Carnegie-konsernet hadde i første halvår 2017 en omsetning på 1,27 milliarder svenske kroner, og et driftsresultat på 533 millioner svenske kroner. Til sammenligning var driftsresultatet i samme periode 2016 på 320 millioner svenske kroner. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: «Jul», det kommer fra vikingene
Kjetil Wiedswangs julekalender: Vikingene feiret en fest som het jul. Og det er omtrent det eneste vi vet om saken
01:11
Publisert: