Fredag morgen blir det opplyst i en melding fra bredbåndsselskapet NextGenTel at investor Christen Sveaas gjennom sitt Kistefos har lagt frem et bud på 14 kroner per aksje for alle de utestående aksjene i selskapet.

Budet fremmes av selskapet Telecom Holding 3, som er et datterselskap av Sveaas sitt Kistefos.

Kistefos eier allerede 25 prosent av aksjene i NextGenTel gjennom terminkontrakter i en konto hos SEB.

Aksjen stiger 16 prosent fredag, tett oppunder kurs 14 kroner.

Verdsettes til 326 mill.

Budet verdsetter hele selskapet til 326 millioner kroner, som tilsvarer en premie på 18,1 prosent fra sluttkurs torsdag da aksjen sluttet til 11,85 kroner.

Styret i selskapet anbefaler budet.

– Over de siste månedene har styret i NextGenTel evaluerte ulike strategiske alternativer for selskapet. Etter å ha sett på flere alternativer har vi kommet til konklusjon om at budet fra Telecom Holding 3 as representerer et godt alternativ for NextGenTel og dets aksjonærer, og styret har enstemmig besluttet å anbefale NextGenTels aksjonærer å akseptere budet, sier styreleder i NextGenTel, Lars Thoresen, i en melding.

Kjente investorer har akseptert budet

Christen Sveaas har allerede fått forhåndsaksepter for budet, blant annet av investor Simen Thorsen, tidligere aksjemegler Ketil Skorstad, investor Jan Haudemann-Andersen og investor Kristian Lundkvist. Med disse forhåndsakseptene kontrollerer Sveaas nå 44 prosent av aksjene i NextGenTel.

Kistefos' investeringsdirektør Gunnar Jacobsen sier til DN at de først og fremst ønsker å kjøpe opp selskapet fordi de tror det vil utvikles best i private hender fremover.

Det siste årene har aksjekursen til NextGenTel falt kraftig. Bare det siste året kursen falt 25 prosent. Gunnar Jacobsen har en plan for hvordan skuten skal snus.

– I utgangspunktet er det slik at selskapet skal tjene penger med dagens business modell. Man er imidlertid avhengig av å få litt bedre betingelser på videresalg av Telenors fiber, og siden vi har samarbeidet bra med Telenor i lignende sammenhenger flere ganger tidligere, håper vi å finne en modell som fungerer denne gangen også, sier Jacobsen.

Et eventuelt oppkjøp vil ifølge meldingen bli finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital og gjeld. Kistefos trenger aksept for 90 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Resultatløft i fjerde kvartal

NextGenTel legger fredag også frem resultater for fjerde kvartal. Det viser et driftsresultat på 19 millioner kroner, sammenlignet med minus ni millioner kroner i samme periode 2017.

Omsetningen har bremset opp betydelig fra 256 millioner kroner i fjerde kvartal 2017 til 205 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Budperioden vil starte 25. februar og vil vare tre uker fra godkjennelse av tilbudsdokumentet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det hjelper lite å være velstående hvis man ikke vil bruke noe av velstanden
Har oljepengebruken gått av skaftet? DN møtte finanstoppene på sentralbanksjefens årstale i Norges Bank
02:33
Publisert: