Torsdag morgen kom bioteknolgiselskapet Circa Group med en nedslående nyhet: Kostnadene knyttet til det prestisjefulle Resolute-prosjektet er ventet å øke fra minst 32 millioner euro til mellom 50-55 millioner euro.

Det tilsvarer en økning på mellom 177 og drøye 226 millioner kroner. Markedet reagerer umiddelbart negativt på nyheten fra selskapet. Etter få minutters handel faller selskapet mer enn 20 prosent. Rundt 600 millioner kroner er barbert bort av selskapets markedsverdi.

Det australske selskapet gikk på Euronext Growth i mars i år, og har Norske Skog som partner og storeier. Selskapet ses på som Norske Skogs miljøsatsing. Det har utviklet og tatt patent på en metode for produksjon av miljøvennlige biokjemikalier og løsemidler i kommersiell skala.

Selskapet skriver torsdag morgen at pandemien har påvirket selskapets drift, men også at globale flaskehalser har ført til uventede kostnadsøkninger.

Det fremkommer at det spesielt er ingeniørarbeidet som har blitt påvirket – og da spesielt av de globale økningene i råvarekostnader, transportkostnader, energitilbud og generelt press oppover på byggekostnader.

Circa Group hentet inn rundt 500 millioner kroner da selskapet gikk på børs i mars. Norske Skog bidro med 50 millioner kroner i emisjonen.

Selskapet skriver i meldingen at det er godt kapitalisert, utforsker muligheter for tilskudd og finansiering for å sikre at prosjektet er fortsatt godt kapitalisert. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.