I 2016 var det et rekordlavt nivå av børsnoteringer med kapitalinnhenting på Oslo Børs. Corporate finance-avdelinger i norske meglerhus tror det vil ta seg opp i Norge og holde seg sterkt i Norden i år.

Selskaper som kan prege børsnoteringsaktiviteten i 2017 kan være opportunistiske selskaper, som posisjonerer seg for en verdioppgang i ulike markeder, sammen med sektorene som dominerte fjoråret. 

Evry kan være på vei tilbake på børs

Blant selskaper med uttalt ambisjon om børsnotering er Sparebanken Hedmark, Ainmt, Arctic Aviation Assets og Borr Drilling. Evry kan være på vei tilbake på børs, mens det også er spekulasjoner i markedet om hva som vil skje med eierskapet til Sapa nå som lock up-perioden mellom eierne Norsk Hydro og Orkla er over.

Flere av de norske investeringsbankene mener også at de fleste selskaper som eies av private equity-selskaper er kandidater for enten videresalg eller børsnoteringer etter hvert som de modnes, mens det også nevnes selskaper som Nille og Kolonial, som aktuelle kandidater for børsnotering, sammen med Bergenbio.

Tror på flere opportunistiske transaksjoner

Tor Olav Trøims riggselskap, Borr Drilling, blir av flere trukket frem som et eksempel på en restruktureringsrelatert opportunistisk transaksjon.

– Jeg tror vi kommer til å se noen flere av den type transaksjoner i år enn i fjor, der en sponsor gjør en avtale om å kjøpe rigger eller skip på lave verdier i forhold til kostpris, og får med seg andre investorer, sier direktør for corporate finance i Arctic Securities, Petter Bakken, til TDN Finans.

Bakken tror at denne typen prosjekter i første omgang vil gjøre en OTC-notering, så en børsnotering i runde to, og at det både vil være innen rigg, offshore service-skip og andre shipping-segmenter.

Songa Bulk trekkes også av flere frem som et annet eksempel.

Utenlandsk interesse

Bakken får støtte fra Peter Behncke, som leder DNB Markets investment banking-divisjon, som mener at den andre typen transaksjoner vil være knyttet til løpende avkastning.

– Med høyere renter vil investorene kreve en høyere avkastning, sier Behncke.

I 2015 var det flere detaljhandelsselskaper som ble notert, som Europris. Behncke opplever ikke at det er samme kraftige investorappetitt for denne typen selskaper i dag.

Stefan Schander Slemdal, som leder Carnegies ECM-aktivitet i Norge og Bakken i Arctic ser at interessen for Norge fra utenlandske investorer igjen øker, etter at den avtok litt under oljenedturen.

– Investorer ser etter selskaper med en viss størrelse og likviditet i aksjene. Det er viktig. Det er lettere å hente inn penger til et større selskap, enn et lite selskap, sier Bakken.

Tror på ikke-energirelaterte selskaper

Lederen for corporateavdelingen i Nordea Markets i Norge, Marius Bengston, tror at først og fremst sektorer som ikke er energirelaterte er aktuelle for børsnoteringer.

-Det har vært tyngre for aktører knyttet til energi. Det kan alltid være virksomheter som blir splittet opp eller skilt ut, men jeg venter at hoveddelen av IPO-aktiviteten kommer fra Fastlands-Norge, sier Bengston.

Etter at oljeprisen begynte å falle i juli 2014 har det vært vanskelig for oljerelatert virksomhet å hente penger.

-Men nå er det en mulighet for å hente penger til oljeservice eller lete- og produksjonsselskaper som ikke har vært der på en stund, og markedet åpner seg selektivt. For øvrige sektorer er det også mulig, slik det har vært i hele perioden, sier Bakken i Arctic.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.