Årets første seks måneder er snart tilbakelagt og Oslo Børs har gått omtrent i null.

Få av de aktivt forvaltede aksjefondene her hjemme kan skilte med positiv avkastning for perioden, men det finnes lyspunkt.

Øverst på listen finner vi First Generator A, og det med god margin.