Russlands invasjon av Ukraina har ført til stor uro i aksjemarkedene de siste par ukene, og i slike situasjoner er det fort gjort at småsparere får panikk og avviker fra sine langsiktige planer på Børsen.

Basert på diskusjonene i diverse aksjeforum, mener Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge, at folk lurer veldig på hvilke aksjer de skal satse på med den pågående usikkerheten.

– Fra før vet vi at folk har for få ulike aksjer, og den mangelen på diversifisering er blitt veldig tydelig nå når forskjellene på vinner- og taperaksjene er stor på kort sikt.

Også antatt «trygge og gode» selskaper har fått juling, sier hun. Hun nevner bank og finans som eksempel, en sektor som ofte går bra når det går bra i verden.

– Mange nordmenn, og gjerne eldre, har bare én aksje i porteføljen – den lokale sparebanken. Og disse har falt mye i det siste. Aldri før har det vært viktigere å ha en veldiversifisert portefølje, fordi utfallsrommet er så stort. Det er viktig å ikke bli med for mange tapere for langt ned, for det kan ta veldig lang tid å tjene tilbake pengene. Det er derfor viktig å ha en plan for både stop-loss og gevinstsikring, sier Skaug.

En stop-loss-ordre innebærer at en aksje selges ved passering av en gitt forhåndsbestemt aksjekurs, og investoren kan dermed beskytte seg mot ytterligere kursfall.

På moten: Olje og råvarer

Investeringsøkonom Mads Johannesen hos nettmegleren Nordnet mener kundenes handelsmønstre de siste ukene har forsterket en utvikling som har pågått siden i fjor høst, der tunge råvareaksjer har vært populære.

– Denne trenden har bare tiltatt i styrke etter invasjonen av Ukraina. Med råvarepriser tikkende opp mot all-time high-nivåer opplever flere av selskapene på Oslo Børs meget gode tider, og jeg tror vi kan vente oss veldig hyggelige førstekvartalstall såfremt råvareprisene holder seg på disse nivåene, sier han.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.
Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. (Foto: Gorm K. Gaare)

Nordnet-kundene har også i takt med økende inflasjon og stigende renter i lang tid handlet Equinor, Vår Energi, Telenor og Aker BP, selskaper med solide balanser, i bransjer som pleier å gjøre det bra under inflatoriske markedsforhold.

Samtidig viser nettmeglerens kundestatistikk at flere av shippingaksjene selges på bred front, noe investeringsøkonomen tror i stor grad skyldes at rekken med sanksjoner mot Russland kan påvirke frakt av råvarer og tjenester. Videre mener han det kan være snakk om en del gevinstsikring, fordi disse selskapene har steget kraftig i en lang periode.

Bank- og finansaksjer hadde mye vind i seilene på starten av året, med utsikter til en lang rekke renteøkninger. Disse har imidlertid fått seg en nedtur i det siste

– Samtidig har vi sett at markedet som helhet har sendt ned bank og finansaksjer den siste tiden, i takt med muligheten for en stagflasjon, som vil være spesielt negativt for bankene. Det vises ved at DNB, Storebrand og flere nasjonale og internasjonale banker er ned 10–20 prosent så langt i år. På den positive siden har per i dag flere av de store solide finansinstitusjonene en meget god direkteavkastning, som jeg tror kundene ser på som attraktivt.

Grønt comeback?

– Siden 24. februar har omsatt volum fra privatpersoner i DNB økt med 50 prosent sammenlignet med perioden før innovasjonen den 24. februar. Dette har gitt rekord i aksjehandel blant privatpersoner i DNB. Vi må tilbake til januar og februar i 2021 for å se tilsvarende høy omsetning, sier sjef for aksjehandel i DNB Markets' nettløsning, Bård Kittelsrud.

– De mest handlede aksjene er oljeaksjer, og der troner Equinor, nykommeren Vår Energi og Aker BP toppen, sier Kittelsrud.

Bård Kittelsrud, sjef for aksjehandel i DNB Markets' nettløsning ---
Bård Kittelsrud, sjef for aksjehandel i DNB Markets' nettløsning ---

Ifølge ham har imidlertid DNB-kundene, i motsetning til Nordnet-kundene, nettosolgt Equinor. Men de følger hverandre når de selger Frontline.

Det som kanskje har overrasket Johannesen mest, er Nordnet-kundenes iver etter å vekte seg opp i det Kjell Inge Røkke-dominerte fornybar-paraplyselskapet Aker Horizons. Grønne aksjer har i lang tid vært solgt unna, til fordel for selskaper med inntjening i dag.

– Mye av grunnen er nok den eskalerende politiske diskusjonen om å fjerne seg fra avhengigheten av gass, for å heller vri seg mot fornybare kilder. Her er Aker Horizons godt posisjonert med selskaper innenfor karbonfangst, vindmøller og hydrogen. Et eventuelt politisk vedtak vil også eskalere denne prosessen, noe som vil være svært fordelaktig for fornybare aktører, som vi har en del av på Oslo Børs.

Vekstaksjer har generelt falt kraftig det siste året, men Johannesen aner nå et stemningsskifte:

– Flere aksjer innen grønt og teknologi er ned 60–70 prosent fra toppen, og man kan nå faktisk starte og regne frem fornuftige multipler på disse aksjene. Foreløpig har dette ført til et oppsving blant enkelte av disse, for eksempel er både Scatec og Nel opp 10–20 prosent den siste uken.

At flere opportunistiske fondsforvaltere har måttet kjøpe fornybaraksjer de siste ukene for å dekke inn shortsalg, har trolig bidratt til å løfte disse aksjekursene.

– Det hjelper også på at de lange rentene har falt noe tilbake den siste perioden, hvilket isolert sett er positivt for vekstaksjer som prises basert på potensiell fremtidig inntjening, legger Johannesen til.

Solgte aksjefond

I ferske månedsrapport for februar fra Verdipapirfondenes forening (VFF), opplyses det at personkundene nettosolgte aksjefond for første gang på 22 måneder. Med andre ord for første gang siden børsoppturen startet etter koronautbruddet.

– I urolige tider som nå, er det ekstra viktig å holde hodet kaldt og ikke selge unna fondsandeler i panikk. Det er naturlig å bli bekymret når børsene faller, men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen, uttaler VFF-direktør Christian Henriksen i en melding fra foreningen.

Han maner igjen til at privatpersoner bør holde fast ved de langsiktige sparestrategiene, men det holdt ikke i februar. Da nettosolgte personkundene aksjefond for 1,5 milliarder kroner. Likevel økte kjøpene totalt sett hos forvalterne, da de institusjonelle investorene kjøpte fond med begge hendene. Proffene økte netto med 3,3 milliarder kroner i aksjefond. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.