Når børsnoterte selskaper skal hente penger gjennom en emisjon, rettes denne i ni av ti tilfeller mot de største investorene. DN har nylig skrevet om hvordan denne praksisen systematisk bidrar til å overføre verdier fra de små aksjonærene til de største.