For første gang har noen regnet direkte på hvordan ulike investorer presterer på Oslo Børs. Ved å analysere data fra alle vps-kontoer tilknyttet Børsen i en 23-årsperiode, har doktorstipendiat Espen Seidel ved BI kommer frem til at privatinvestorer gjør det bedre enn mange av de profesjonelle aktørene.