Pandemi, krig, skatt, inflasjon og energipriser. Det er mye som er med på å påvirke utviklingen ved Oslo Børs – og ikke minst investeringene til dem som har valgt å plassere pengene sine der.

Men i et hav av artikler, Twitter-meldinger, nyhetsbrev og mer eller mindre profesjonelle analyser, er det ikke alltid lett å gjøre seg opp en mening om hvilken vei det bærer.