Mandag ble det kjent at de to seismikkselskapene TGS og PGS, går fra å være arge konkurrenter til å bli forlovede. I løpet av første halvdel av 2024 skal nemlig selskapene fusjoneres – og bli til ett.

Selv om TGS har prøvd seg på oppkjøp av konkurrenten flere ganger, så har selskapenes strategi og styring historisk vært svært ulik. TGS sitter på få eiendeler, lite gjeld og mye egenkapital.