En aksjesparekonto er en konto som passer for deg som ønsker å spare langsiktig i aksjer og aksjefond.

Den største fordelen med en aksjesparekonto er at du ikke trenger å betale skatt før du tar den eventuelle gevinsten ut av kontoen. Dette betyr at du kan selge deg ut av en investering og kjøpe deg inn i en annen uten å måtte skatte av gevinsten.

I denne artikkelen vil du kunne lese om fordeler og ulemper med en aksjesparekonto, og hvilke aksjer og fond du kan investere i gjennom en slik konto.

Spar i aksjer og fond med skattefordeler

Å investere i aksjemarkedet har vist seg å gi en mye bedre avkastning de siste årene sammenlignet med å ha pengene i banken. Det er imidlertid langt fra risikofritt og du bør aldri investere mer enn du har råd til å tape. Det er anbefalt å spre risikoen på flere aksjer og ha en langsiktig investeringsplan.

Å sette pengene inn i en aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte som kan gi deg store skattefordeler.

Det er mange fordeler med å opprette en aksjesparekonto, spesielt dersom du investerer i aksjer og/eller fond med mål om en langsiktig sparing.

Fordeler med å investere i aksjer og fond gjennom en aksjesparekonto:

 • Utsatt skatt på gevinst. Du kan kjøpe, selge og investere i ulike aksjer og fond gjennom aksjesparekontoen din uten å utløse skatt. Det er først når du tar pengene ut av kontoen at du må skatte av gevinsten.
 • Du vil kunne opparbeide deg en signifikant utsatt skattefordel
 • Du vil opparbeide deg et årlig skjermingsfradrag, som er et bunnfradrag som beregnes ut fra hva du betalte for aksjen (inngangsverdien) pluss en såkalt skjermingsrente. Dersom du allerede har en aksjesparekonto kan du regne ut skjermingsfradraget ditt her.
 • Du betaler ingen gebyrer for å opprette en aksjesparekonto. Forvaltningsgebyrer og kurtasjer for kjøp og salg av aksjer og fond koster det samme som med andre kontoer.
 • Du kan ta ut pengene du har satt inn på kontoen helt skattefritt. Det er den eventuelle gevinsten du til slutt må skatte av hvis du tar den ut. Gevinstskatten på aksjer og utbytte er 31,68 prosent i 2021. Dette er aksjeinntekten ganget med skattesatsen for alminnelig inntekt (22 prosent) ganget med faktor 1,44. Les mer hos Skatteetaten.

Ulemper med å investere i aksjer og fond gjennom en aksjesparekonto:

 • Du kan bare spare i enkeltaksjer og aksjefond. Dette betyr at du ikke har muligheten til å kjøpe rente- og kombinasjonsfond.
 • Du kan bare investere i aksjer eller fond som hører hjemme i EU eller EØS og som er notert på en regulert markedsplass. Derfor kan du ikke investere i aksjer notert på markedsplassen Euronext Growth eller i amerikanske aksjer via aksjesparekontoen din.
 • Hvis du selger aksjer med tap, er dette fradragsberettiget. Men du må faktisk slette din aksjesparekontoen din for å få dette tapet tilbake på skatten. Du bør derfor vurdere å ha flere aksjesparekontoer.
 • Du må bestemme deg før du kjøper en aksje om den skal inn på en aksjesparekonto. Du kan ikke først kjøpe den på en vanlig VPS-konto/aksjekonto og så flytte den til en aksjesparekonto. Da blir det et skattepliktig salg.

Dersom du ønsker å investere i aksjer eller fond utenfor EU/EØS, er det ingen problem å opprette en vanlig aksje- og fondskonto ved siden av. Med en slik konto har du muligheten til å investere i rente- og kombinasjonsfond og aksjer og fond fra hele verden. Men du får ikke utsatt skatt selv om du lar gevinsten stå på denne kontoen.

Aksjesparekonto for unge – kom i gang tidlig

En aksjesparekonto trenger ikke bare å være for de voksne. Når man sparer til barn og unge vil man som regel ha en langsiktig horisont for disse pengene.

Det er lurt å opprette en egen konto separat fra din egen, og de aller fleste nettmeglere og banker tilbyr dette. Dette er fordelene med å opprette en sparekonto for unge:

 • Historikken har vist at man får en høyere avkastning enn sparing i bank
 • Det er et klart skille mellom dine egne penger og sparepengene til barnet ditt
 • Du vil ha kontroll på pengene til barnet fyller 18 år
 • Å ha pengene på en aksjesparekonto reduserer muligheten for at man tar ut pengene underveis

Kilder: Kim Ingwersen, Anita Hoemsnes, Terje Erikstad

Vil du lære mer? Sjekk ut disse artiklene:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.