I den opprivende kampen om finansiell oppvask i supplyrederiet Dof – der kreditorer og aksjonærer ligger an til å ta en ny nevekamp – har obligasjonseier og renteforvalter Maria Granlund i Alfred Berg fått nok:

– Det er på tide å bli ferdige med dette, opportunistiske småaksjonærer kommer ikke til å vinne frem.