Dof-aksjen ble rett etter klokken 10.30 fredag formiddag pauset i påvente av en melding fra selskapet. Noen minutter senere opplyser selskapet at det har levert inn begjæring om rekonstruksjon av selskapet ved Hordaland tingrett.

«Etter styrets vurdering foreligger det ingen annen løsning som sikrer videre drift i gruppen enn den avtalte restruktureringen,» skriver selskapet i meldingen.

Her viser selskapet til en omfattende redningsplan som det foreslo tidligere i år, men som ble nedstemt av aksjonærene forrige måned. Dof hadde advart før generalforsamlingen at ved et slikt utfall, ville alternativet være å gå til det norske rettssystemet og starte en rekonstruksjonsprosess. Og den vil sikre dagens aksjonærer mindre verdier enn hvis de hadde gått med på ledelsens plan.

Dof-aksjen falt over 30 prosent like etter klokken 12.00.

Aksjonæropprør

Allerede tidlig i år flagget en gruppe av dem at de hadde et blokkerende mindretall av aksjekapitalen og at de var i stand til å velte en restrukturering av selskapet dersom de mente at den ikke likebehandlet aksjonærene.

Denne gruppen har argumentert for at en bedring i markedet gjør at det ikke er noe behov for en massiv omgjøring av gjeld til aksjer, som vil føre til en utvanning av dagens eiere.

På sin side har den største aksjonæren, Møgster-familien med 32 prosent, støttet ledelsens plan. Den ville ført til at en del av selskapets totale gjeld på over 20 milliarder kroner blir omgjort til aksjer, men at dagens aksjonærer tross alt beholder fire prosent av aksjene.

Selskapet har advart om at dersom den ble stemt ned, ville det gå videre til en såkalt rekonstruksjonsprosess. Den vil slå enda mer negativt ut for aksjonærene, som da kun vil sitte igjen med én prosent av aksjene, ifølge selskapet.

Likevel var det altså 44 prosent av aksjonærene som i starten av november stemte ned redningsplanen, som trengte to tredjedelers flertall.

Selskapet har sagt tidligere at en tvungen rekonstruksjon vil kreve kun 50 prosent av aksjonærenes stemmer. Dersom den også stemmes ned, er det siste alternativet konkurs.

Vil bytte ut styret

Dof gjentar fredag at kreditorene ikke er villige til å forhandle frem en gunstigere løsning for aksjonærene, og at styret ikke ser noe alternativ til rekonstruksjon – heller ikke fra minoritetsaksjonærene, som de har hatt en dialog med.

«I lys av de kontinuerlige spekulasjonene blant minoritetsaksjonærene i Dof som stiller spørsmål ved prinsippet om likebehandling av alle selskapets aksjonærer, og til tross for tidligere meldinger som bekrefter det samme, ser selskapet nok en gang et behov for å gjenta at forslaget om restrukturering som ble presentert for generalforsamlingen sørget for likebehandling av alle aksjonærene,» skriver selskapet.

Men «småaksjonærene» i selskapet har ikke gitt seg. For to uker siden kom nyheten om at de to viktigste av dem hadde sendt et krav til selskapet om at det skal avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å skifte ut styret.

Kravet kom fra aksjonærene Bjarte Brønmo og Sans Invest, som er eid av Georg Wilhelm Bjørnestad. De to eier henholdsvis fem prosent og fire prosent av aksjene.

Brønmo sa da til DN at han har troen på at generalforsamlingen 14. desember vil stemme for forslaget deres.

– Jeg tenker at nesten alle som ikke har solgt vil være interessert i et aksjonærvennlig styre som vi har bedt at det skal stemmes over på førstkommende generalforsamling. Vi tenker vi kommer til å få ganske massiv oppslutning, sa han.

Tøffe år

Dof har vært i vanskeligheter de siste årene, etter at oljepriskollapsen i 2014 førte til en kraftig nedgang i hele oljeserviceindustrien, som bare ble forverret av koronapandemien.

Gruppen av obligasjonseiere har i hovedsak bestått av nordiske fondsforvaltere, deriblant Alfred Berg, DNB, Holberg og Lundbeckfonden.

Selskapet har opplyst at det i verste fall blir en konkursbehandling, og at kreditorene kommer til å kjøpe datterselskapet de har gitt lån gjennom obligasjonene. Men da vil ikke aksjonærene få noe som helst, da «det vil ikke bli tilbudt kontantvederlag.»

I mellomtiden venter selskapet å fortsette driften som normalt, heter det i fredagens melding. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.