Aksjonæropprørerne i det kriserammede offshorerederiet Dof har fått det som de ville: På en ekstraordinær generalforsamling onsdag stemte aksjonærene for å sette inn et nytt styre i selskapet.

Styrebyttet kommer samtidig som Dof er i gang med en omfattende gjeldsrestrukturering, og har startet en rettslig konkursprosess i Norge.

Den nye styrelederen, Leif Salomonsen, sier i en børsmelding at «arbeidet starter umiddelbart».

– Det er mye for et nytt styre å sette seg inn i, sier Salomonsen til DN.

Han forteller at «alt fortsetter som frem til nå» i Dof, mens det nye styret jobber «så fort det kan, men med kvalitet og systematikk», for å få «fullstendig oversikt» over selskapet.

– Og så kan vi ha konkrete oppfatninger om hva som bør gjøres. Jeg vil ikke si noe om når, det blir bare spekulasjon. Vi jobber så fort vi kan, sier Salomonsen.

Forslaget om å bytte ut styret, som ble fremmet av selskapets to største «småaksjonærer», fikk 57,7 prosent av stemmene til de deltagende aksjonærene.

«Skandi Singapore».
«Skandi Singapore». (Foto: Dof asa)

Handelen i aksjen ble stanset rett etter klokken 12.00 onsdag, og pauset frem til klokken 14.20. Rett etter handelsstart steg aksjen over 15 prosent. Børspausen kom i påvente av en melding fra selskapet samtidig som generalforsamlingen pågikk.

Gjeld og aksjonæropprør

Dof har slitt med altfor stor gjeld i flere år, og har i lengre tid forsøkt å få på plass en omfattende restrukturering av selskapet.

Men redningsplanen som selskapet var blitt enig om med kreditorene fikk i november ikke tilstrekkelig støtte blant aksjonærene, og styret sendte i stedet en begjæring om rekonstruksjonsforhandlinger til Hordaland Tingrett for knappe to uker siden.

Det var de to største av de opprørske aksjonærene, Bjarte Brønmo og Georg Bjørnestad, som fremmet forslaget om å bytte ut styret som ledes av Hans Olav Lindal. Til sammen eier de nesten 11 prosent av aksjene, etter å ha kjøpt seg videre opp den siste tiden.

I en børsmelding tidligere denne måneden ble det flagget at Brønmo hadde fått fullmakter for å stemme for totalt 38,5 prosent av aksjonærene i Dof.

Han har nå blitt valgt inn som medlem i det nye styret, sammen med Tore Grøttum, Merete Haugli og Beatriz Malo de Malina og styreleder Salomonsen.

Brønmo, Bjørnestad og resten av småaksjonærene som har kjempet mot ledelsen og styrets redningsplan, mener det egentlig ikke er noen grunn til å gjennomføre en omfattende restrukturering av gjelden som vil føre til en massiv utvanning av dagens eiere.

De viser til at markedet for denne typen fartøy, som hovedsakelig jobber i oljesektoren offshore, har bedret seg, ikke minst det siste året med større oppmerksomhet rundt energisikkerhet, høyere olje- og gasspriser og en gryende oppgang i investeringer. Småaksjonærene som stemte mot selskapets redningsplan mener at den sterkt undervurderer flåtens verdi.

Ikke kjennskap til prosessene

Salomonsen ønsker ikke si noe om restruktureringsprosessen.

– Det er fordi ingen av oss i det nye styret egentlig har kjennskap til prosessene som har skjedd, og det ville vært uærbødig av oss å mene noe om prosessene eller personene som har vært en del av dem.

– Ser det nye styret for seg – slik aksjonærene som stemte frem styret – at det egentlig ikke trengs noen restrukturering?

– Det nye styret er hverken enig eller uenig. Dette er viktig for meg å presisere: Det nye styret er valgt inn for å ta i vare alle interessenter, både små og store aksjonærer, kreditorer, kunder og så videre.

Møgster støtter planen

Dofs største aksjonær, Møgster-familien som har 32 prosent av aksjene, støttet på sin side redningsplanen, som legger opp til at en drøy fjerdedel av selskapets totale gjeld på 23 milliarder kroner omgjøres til aksjer, og at dagens aksjonærer sitter igjen med fire prosent av selskapet.

Før planen ble stemt ned, advarte ledelsen om at alternativet var en rekonstruksjonsprosess i norsk rett, og at den vil slå enda mer negativt ut for aksjonærene, som da kun vil sitte igjen med én prosent av aksjene.

Likevel var det altså 44 prosent av aksjonærene som i starten av november stemte ned redningsplanen, som trengte to tredjedelers flertall. Selskapet har sagt tidligere at en tvungen rekonstruksjon vil kreve kun 50 prosent av aksjonærenes stemmer. Dersom den også stemmes ned, er det siste alternativet konkurs.

– Ikke spesielt god tid

Brønmo opplyste forrige uke at han og Bjørnestad har hyret inn advokat Thomas Fjell i Grette til å representere dem. Ifølge Fjell vil rekonstruksjonsprosessen som nå er i gang i retten fortsette uansett utfall av onsdagens generalforsamling.

– Hvordan er tidspresset i Dof nå?

– Vi har ikke spesielt god tid. Derfor er det viktig å være veldig målrettet, og jobbe mye, raskt og effektivt, sier Leif Samuelsen.

– Hva er målet?

– Å danne seg en oppfatning av restruktureringsavtalen og se på om den er den beste løsningen for selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.