Regjeringen la fredag klokken 12 frem en ny eierskapsmelding hvor de fleste fullmakter videreføres, men fullmakten ti å redusere statens eierskap i Telenor videreføres ikke.

Tidligere fredag meldte Næringsdepartementet at staten fjerner muligheten for å selge seg videre ned i Telenor.

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor fra 53,97 til 34 prosent. Et nedsalg i Telenor kunne sikret staten milliarder i inntekter.

– Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding.

Regjeringen har også fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita, Baneservice, Mesta og Entra. Disse videreføres.

Vil redusere eierskap

Isaksen sier at regjeringen fortsatt vil være en betydelig eier, men at regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Derfor vil regjeringen redusere statens eierskap over tid.

– I tilfeller der staten ikke lenger har en begrunnelse for å eie i et selskap, er regjeringens politikk at vi skal selge oss ned eller ut når tidspunktet er riktig. Dette skjer kun dersom det er økonomisk gunstig for staten. For flere selskaper er det imidlertid gode begrunnelser for at staten fortsatt skal ha en eierandel, og det statlige eierskapet vil være betydelig også i fremtiden, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har delt inn selskapene de eier i tre kategorier som de forklarer slik:

  • I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. Regjeringen har en ambisjon om å redusere statens eierskap i disse selskapene.
  • I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene.
  • I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av visse politiske mål.

Det er altså selskapene som faller inn under den første kategorien regjeringen i hovedsak vurderer nedsalg i.

Vurderer Aker Kværner Holding

I eierskapsmeldingen kommer det frem at regjeringen blant annet vurderer endringer i eierskapet til Aker Kværner Holding. Selskapet er en del av kategori 2.

«Regjeringen er åpen for å vurdere verdiskapende transaksjoner knyttet til eierskapet i Aker Kværner Holding, inkludert transaksjoner som kan redusere statens eierandel. Dersom det blir aktuelt vil regjeringen forelegge saken for Stortinget», står det.

Staten eier 30 prosent av selskapet. Resten eies av Kjell Inge Røkkes Aker asa. Aker Kværner Holding eier blant andeler i Akastor, Aker Solutions og Kværner.

Formuleringen skiller seg fra andre selskaper i kategori 2. Når det kommer til DNB, Yara, Norsk Hydro og Kongsberggruppen er ikke medtatt noen formulering om transaksjoner, skriver TDN Direkt.

Staten eier andeler i 73 selskaper. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av de totale verdiene notert på Oslo Børs. Eierskapsmeldingen forteller om hvordan staten vil behandle disse eierskapene videre. Den forrige eierskapsmeldingen kom i 2014. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.