Norsk Redaktørforening mener reaksjonen vil ha en dempende effekt på kilder.

– Når folk blir straffet for å gi fra seg den informasjonen, vil det ha en dempende effekt. Det er nok en realitet vi må leve med, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Søndag 6. mai i fjor gikk gruveselskapet Element ut med to meldinger:

  • Den ene var en intensjonsavtale med franske Auplata om å kjøpe en betydelig andel i et børsnotert gruveselskap.
  • I den andre meldingen fremkom det at Element hadde sikret en konvertibel lånefasilitet på 500 millioner kroner med opsjon på ytterligere 500 millioner kroner.

Den påfølgende dagen var børsmeldingene hovedoppslag på førstesiden i Finansavisen med uttalelser fra daværende styreleder Lars Christian Beitnes.

Da Oslo Børs samme dag gjorde en rutinemessig oppfølging av saken begynte det å skurre.

Han hadde «en veldig interessant historie»

I Oslo Børs sitt årlige skriv om vedtak og uttalelser står det at Element valgte å dele informasjonen i børsmeldingene med Finansavisen før forholdene ble offentliggjort.

Finansavisen er eid av forretningsmannen Trygve Hegnar. Den aktuelle saken med tittelen «Element kjøper utbyttemaskin» ble skrevet av avisens redaktør og journalist Steinar Grini. Grini ønsker ikke å kommentere saken.

Dagen før børsmeldingene gikk ut, lørdag 5. mai, ble Finansavisen kontaktet av Elements pr-rådgiver som sendte en tekstmelding hvor han skrev at han hadde «en veldig interessant historie».

Dagen etter ringte rådgiveren til en journalist i Finansavisen og fortalte at det var mulighet for en interessant sak om Element i løpet av søndag. Journalisten skal ha vært innforstått med at informasjonen ikke skulle spres videre til uvedkommende, heter det i uttalelsen fra Oslo Børs.

Klokken 14:00, tre og en halv time før den første børsmeldingen ble publisert, ringte journalisten til styreleder i Element. Der skal styreleder ha gitt en oversikt over saken, og 14:20 ble foreløpig versjon av børsmeldingen om Auplata oversendt avisen. På det tidspunktet var ikke børsmeldingen godkjent av Auplata.

«Sterkt kritikkverdig»

Ifølge Oslo Børs har Element delt innsideinformasjon med Finansavisen. Børsen mener både Element og rådgiveren har overtrådt verdipapirhandelloven. Videre skriver Oslo Børs at de er svært kritisk til at børsnoterte selskaper selv kontakter og videreformidler innsideinformasjon til journalister.

Saken ligger nå hos Finanstilsynet til vurdering.

«Oslo Børs mener for egen del at Elements deling av angjeldende informasjon med Finansavisen representerer et grovt brudd på verdipapirhandelloven §3-4 og Løpende forpliktelser plt 3.1.3, og at selskapets informasjonshåndtering er sterkt kritikkverdig», skriver Oslo Børs.

Element-nyheten prydet forsiden av Finansavisen mandag 7. mai.
Element-nyheten prydet forsiden av Finansavisen mandag 7. mai. (Foto: Faksimile)

Finanstilsynets kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad sier til DN at de ikke kommenterer hvilke undersøkelser og saker tilsynet jobber med.

DN har sendt spørsmål til Elements administrerende direktør Cecilie Grue og finansdirektør Geir Johansen angående kritikken. Johansen sier at de ikke har anledning til å svare denne uken da administrerende direktør er på reise.

Sparebank får også refs

I det årlige skrivet fra Oslo Børs får også Sparebank 1 Nord-Norge kritikk. Børsen mener banken i februar 2018 delte innsideinformasjon med en DN-journalist i forkant av fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal 2017.

DN fikk oversendt nøkkeltall og sitater fra konsernsjefen noen timer før resultatene ble lagt frem. Oslo Børs har rapportert saken inn til Finanstilsynet, og vil derfor selv ikke forfølge mulige brudd på verdipapirhandelloven.

Banken skal i sin respons til Oslo Børs ha nevnt at det var liten risiko knyttet til oversendelsen av informasjonen, fordi den fant sted etter at handel på børsen var stengt. Børsen understreker at åpningstid på Oslo Børs er helt uten relevans for når innsideinformasjon blir oversendt.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening påpeker at det ikke er uvanlig at taushetsbelagt informasjon spres til journalister – både fra offentlig forvaltning, helsevesen, politikken og næringslivet.

Generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen.
Generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen. (Foto: Fartein Rudjord)

Jensen understreker at han bare kjenner saken ut fra DNs omtale, men at han ikke er overrasket over at børsen reagerer på Elements kontakt med Grini.

– Dette er en del av spillereglene, så at Oslo Børs er opptatt av at slik informasjon ikke skal deles er ikke spesielt overraskende. Innsidereglene er, så langt jeg vet, godt fundamentert og det er en enighet om at det er fornuftig å ha sånne regler, sier Jensen, og legger til:

– Det viktige for journalister i slike tilfeller er å huske på hva kildens motiver for å lekke er, og hvordan vi skal ta hensyn til disse motivene i dekningen av saken, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Har du en kommentar til politietterforskningen av Tidal, Nicki?
Slik gikk det da DN spurte superstjernen Nicki Minaj om Tidal-avsløringene.
01:04
Publisert: