Det norske teknologiselskapet Elliptic Labs, ledet av Laila Danielsen, har hentet 125 millioner kroner i en rettet emisjon og skal gå på børs, nærmere bestemt Merkur Market.

Det fremgår av en melding torsdag morgen.

I forbindelse med emisjonen er det blitt utstedt 833.333 nye aksjer til en tegningskurs på 150 kroner per aksje. Emisjonen ble betydelig overtegnet, skriver selskapet.

Ifølge meldingen ble tre hjørnesteinsinvestorer tildelt aksjer for til sammen 65 millioner kroner:

  • Handelsbanken Fonder AB, 25 millioner kroner.
  • Aktia Asset Management, 20 millioner kroner.
  • Danske Capital 20 millioner kroner.

Videre har en rekke eksisterende aksjonærer forpliktet seg til å tegne aksjer for mer enn 20 millioner kroner, opplyses det. Provenyet fra emisjonen skal brukes til styrking av selskapets balanse og arbeidskapital, ansettelser og produktutvikling, nedbetaling av bankgjeld på 25 millioner kroner, samt generelle selskapsformål.

Blant investorene i Elliptic Labs finner man blant annet Edvin Austbø, Einar Greve, Morten Angelil og Anne Worsøe.

Legger man til grunn tegningskursen i emisjonen på 150 kroner, og det totale antallet aksjer i selskapet etter emisjonen, betyr det at selskapet blir priset til om lag 1,4 milliarder kroner i forkant av børsnoteringen.

Smarte sensorer

Selskapet er altså er norsk oppstartsselskap som har utviklet en digital teknologi som erstatter hardware med software i for eksempel mobiltelefoner og PCer. Teknologiinvestor Anne Worsøe, som også er aksjonær i selskapet, beskrev selskapet slik i i DN i fjor høst:

«De leverer virtuelle smarte sensorer som for eksempel kan «lese» om en elektrisk enhet skal slås på eller av for å spare strøm. Gjennom bruk av kunstig intelligens har teknologien stor treffsikkerhet, og gitt selskapet solid fotfeste i blant annet Kina.»

I september kunngjorde selskapet at det hadde inngått en lisensavtale med en «stor produsent». Avtalen har en garantert minimumsverdi på tre millioner dollar, tilsvarende 27 millioner kroner etter dagens kurs.

Selskapet ble etablert i 2006 og var en avlegger med røtter fra Universitetet i Oslo. Laila Danielsen tok over som toppsjef for syv år siden. Da bestod selskapet av til sammen ni ansatte, med utdannelse innen teknologi og matematikk. I fjor hadde selskapet over 50 ansatte fordelt på syv kontorer i USA, Asia og Norge.

Selskapets hovedkontor er i Oslo.

I torsdagens melding skriver selskapet at det har søkt om notering på Merkur Market, og at det er ventet at første handelsdag vil være på eller rundt 16. oktober.

Meglerhusene Carnegie og Sparebank 1 Markets har fungert som tilretteleggere i emisjonen og er rådgivere i forbindelse med børsnoteringen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.