Axactor-sjef Endre Rangnes ser på samarbeidet med John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading som et strategisk, langsiktig samarbeid som løfter selskapet til en «ny liga».

– Geveran er industrielle og kan bransjen etter mange års eierskap i Aktiv Kapital, poengterer Rangnes i et intervju med nyhetsbyrået TDN Finans mandag. Rangnes fremhever at Axactor vil få en betydelig finansiell løfteevne, samt tilgang på mer egenkapital inn i selskapet, som følge av Fredriksen-samarbeidet.

– Vi får også store volumer fra inkasso i de forskjellige landene og en veldig bra avkastning på investert kapital, dersom vi gjør de riktige kjøpene, fortsetter han.

Store porteføljer

Mandag morgen ble det kjent at det unge inkassoselskapet får Fredriksen inn på eiersiden og samtidig starter et investeringssamarbeid med investoren. 

Partene stiller med 30 millioner euro hver, tilsvarende rundt 280 millioner kroner, i egenkapital til selskapet. I tillegg har Fredriksen gitt en lånefasilitet på 120 millioner euro, tilsvarende rundt 1,1 milliard kroner. Sammen med planlagt bankfinansiering på ytterligere 120 millioner euro vil dette gi en samlet investeringsramme på 300 millioner euro, tilsvarende 2,8 milliarder kroner. 

Investeringsselskapet skal konsentrere seg om å kjøpe opp gjeldsporteføljer som har en høyere investeringskostnad enn 30 millioner euro.

– Ny liga

Rangnes peker også på at samarbeidet med Geveran gir mulighet til å gå i dialog med bankene om kjøp av store porteføljer.

– Dette er en ny liga, sier Rangnes, og understreker at kompetansen i Fredriksen-systemet er av stor verdi for Axactor.

Når det gjelder Axactors kapitalkostnad etter de aktuelle transaksjonene, sier Rangnes at fortsatt er litt tidlig å si noe konkret om dette. Han sier at dette er forhold som først vil bli synlige etter diskusjoner med bankene, men viser til Intrum Justitias refinansiering som en indikasjon.

– Vi venter å ha dette på plass seneste i midten av oktober, sier konsernsjefen.

Rangnes vil ikke si noe konkret hvilke porteføljer som vurderes i investeringssamarbeidet.(Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: