Eiendomsselskapet Entra hadde leieinntekter på 872 millioner kroner i første kvartal 2023, opp fra 781 millioner kroner i første kvartal i 2022. Resultatet før skatt endte på minus 70 millioner kroner, mot et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner i fjor.

På forhånd var det ventet en omsetning på 873,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 373,3 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Tallene for de første tre månedene i 2023 kommer etter et fjorår som endte markant i minus.

Entra-aksjen falt om lag to prosent i den tidlige handelen på Oslo Børs tirsdag morgen.

Nye verdijusteringer

Da fasiten for 2022 ble gjort opp viste nemlig regnskapet et tap før skatt på 467 millioner kroner, mot et overskudd før skatt på 6,8 milliarder kroner i 2021.

Tallene var tynget av netto nedjusteringer av eiendomsverdiene i selskapet på til sammen to milliarder kroner. I fjerdekvartalsrapporten skrev Entra at nedjusteringen kom som følge av økte avkastningskrav, men at blant annet økte leieinntekter veiet noe opp.

I førstekvartalsrapporten går det frem at det er kommet ytterligere netto nedjusteringer av eiendomsverdiene på 451 millioner kroner, noe som igjen er med på å forklare minusresultatet nærmere bunnlinjen.

Entra skriver videre at verdien av selskapets eiendomsportefølje nå har falt med rundt syv prosent siden toppen i i første kvartal i fjor, og at avkastningskravet har steget med 0,65 prosentpoeng i samme periode.

Nettoresultatet fra eiendomsdriften endte i kvartalet på 391 millioner kroner, noe høyere enn ventet. Ved utgangen av første kvartal hadde Entra en samlet egenkapital på om lag 3,5 milliarder kroner, en kontantbeholdning på 319 millioner kroner og netto rentebærende gjeld på rett over 40 milliarder kroner.

Entras eiendomsportefølje er verdsatt til 78,3 milliarder kroner.

Åpner for å redusere utbyttene

I en børsmelding opplyser selskapet at styret har bedt generalforsamlingen om en fullmakt til å vedta utbyttet for første halvår i 2023.

Det varsles imidlertid en mulighet for å holde tilbake utbetalingen til aksjonærene.

«Tatt dagens markedssituasjon i betraktning ønsker styret å signalisere at avgjørelsen vil bli påvirket av utviklingen i finansierings- og boligmarkedet. Dermed kan det bli tatt en avgjørelse som innebærer å beholde opptil hundre prosent av kontantstrømmen for å styrke selskapets balanse», heter det.

En avgjørelse vil bli tatt i oktober i år.

Det er de to svenske eiendomsaktørene Balder og Castellum som er Entras største aksjonærer, med eierandeler på henholdsvis 39,98 og 33,33 prosent.

Entra er i dag verdsatt til 19,1 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har falt over 50 prosent siden toppen i august 2021 og er drøyt én prosent i minus så langt i år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.