Det børsnoterte eiendomsselskapet Entra melder onsdag morgen at deres portefølje av eiendommer er verdsatt til 56,5 milliarder kroner. Det er en betydelig økning fra en verdsettelse på 51,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Verdiøkningen av eiendomsporteføljen kommer som følge av den fortsatt pågående dragkampen om å kjøpe det tidligere statlig eide eiendomsselskapet. Det var bare for noen uker siden at den svenske eiendomsgiganten SBB la inn et bud på drøyt 30 milliarder kroner for å kjøpe selskapet. Det budet var Entra-styret raskt ute med å si at det ikke ville anbefale til aksjonærene.

Samtidig kom SBBs svenske konkurrent, Castellum, på banen med sitt bud.

Onsdagens nye verdivurdering kommer «i lys av den strategiske interessen knyttet til Entra og tilbudene som er presentert for selskapet og dets aksjonærer», skriver selskapet i børsmeldingen.

– Gitt de annonserte og lanserte budene er styret forpliktet til å gi Entra-aksjonærene best mulig beslutningsgrunnlag, og den oppdaterte verdsettelsen, som gjenspeiler de endrede markedsforholdene, er en viktig del av dette. Styret mener at hverken den pågående verdiendringen i det norske markedet eller Entras sterke prosjektutviklingspotensial gjenspeiles i forslagene fra Castellum og SBB, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra.

Selskapet råder på nytt aksjonærene til å utvise forsiktighet ved i handel i Entra-aksjene. Videre skriver Entra i meldingen at det vil komme tilbake med en anbefaling om budene på «et passende tidspunkt».

Ekstern vurdering

I den ferske, eksterne verdivurderingen har altså Entras eiendomsportefølje blitt verdsatt til 56,5 milliarder kroner, en økning på rett over åtte prosent.

Det tilsvarer en verdiøkning på 23 kroner per aksje, sammenlignet med bokførte verdier per 30. september, skriver Entra i meldingen.

Netto yield, eller direkteavkastningen (leieinntekter fratrukket eierkostnadene) for porteføljen, er i den ferske vurderingen rundt 4,5 prosent.

«Den betydelige verdiøkningen er hovedsakelig et resultat av at yieldene har falt betydelig den senere tid [...]. Verdivurderingen som ble brukt i Entras resultater for tredje kvartal, ble gjennomført i løpet av august og begynnelsen av september, og det betydelige yieldfallet var derfor bare i begrenset grad reflektert i Entras rapporterte bokførte verdier per 30. september 2020», skriver Entra i børsmeldingen.

Den oppdaterte verdivurderingen som er fullført tidlig i desember 2020, er, i likhet med tidligere verdivurderinger, utført av Entras eksterne verdivurderere Akershus Eiendom og Newsec.

Staten solgte seg ut

Bare et par dager etter SBBs innledende bud, ble det klart at Castellum hadde inngått en avtale med Nærings- og fiskeridepartementet om å kjøpe statens 15 millioner aksjer i selskapet.

Castellum sikret seg dermed en eierandel på 8,24 prosent.

– Jeg er overbevist om at en sammenslåing mellom Castellum og Entra vil skape et unikt selskap – Nordens ledende børsnoterte aktør på eiendomsmarkedet med kraft og kapasitet til å være bransjeledende på mange områder, sa Castellum-administrerende direktør Henrik Saxborn.

Én time etter motbudet fra Castellum, slo administrerende direktør Ilija Batljan i SBB tilbake.

– Vårt bud er det beste. Vi tilbyr mer cash og oppgjør i aksjer som har en bedre utvikling enn Castellums de siste to årene, sa han til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.