Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), skriver i en pressemelding fredag morgen at det har avsluttet granskningen av det børsnoterte oppkjøpsfondet EQT.

Meldingen kommer etter en etterforskning som har pågått siden i fjor høst, da EQT varslet at det hadde endret bindingstiden for sentrale sjefer og partnere for hvor lenge de måtte sitte på sine aksjer.

Den overraskende meldingen åpnet opp for at om lag 60 av selskapets partnere og direktører fikk selge aksjer for hele 23,3 milliarder svenske kroner (ørlite grann mer målt i norske kroner).

Det førte følgelig til et stort nedsalg fra en rekke i ledelsen, noe som skapte sterke reaksjoner.

FI åpnet da en granskning for å vurdere om EQT hadde brutt med verdipapirhandelsregler i den europeiske markedsmisbruksforordningen, Mar. Konkret undersøkte tilsynet om EQT hadde anledning til vente med å informere om det massive nedsalget og de endrede betingelsene for fondets nøkkelansatte i ukevis, slik de gjorde.

«Små brister»

I konklusjonen skriver FI at EQT burde meldt fra til markedet allerede den 31. august i fjor, da styret ga mandat til selskapets finansdirektør for å bestemme når en revidering av lockup strukturen kunne gjennomføres.

På et nytt møte den 7. september ble det deretter bestemt, i samråd med aktuelle aksjonærer, at lockup-avtalen skulle endres. En time senere meldte EQT fra til markedet om endringen.

FI mener imidlertid at plikten til å melde fra til markedet, i henhold til regler om innsideinformasjon, oppsto allerede den 31. august.

«Tilsynet har konstatert visse formelle brudd, men de anses som så små at det ikke er anledning til å gripe inn overfor selskapet», heter det i rapporten.

I en pressemelding skriver EQT at det er glade for at granskningen nå er avsluttet.

– Vi er glade for at saken er avsluttet, og hvor man konkluderte med at EQT handlet korrekt. Vi skal alltid følge de høyeste standardene, gitt vårt fokus på å være en anerkjent eier og investor. Vi tok informasjonshåndteringen på det ytterste alvor i hele lock up-prosessen og er fornøyde med at saken nå er løst, sier administrerende direktør Christian Sinding.

Ventet i ukevis

Den svenske avisen Dagens Industri har skrevet at EQT ga sine banker oppdrag om å sondere interessen for å kjøpe innsideres aksjer allerede 16. august.

Oppkjøpsfondselskapet bestemte seg allerede da for å vente med å opplyse om det. Begrunnelsen var at en umiddelbar offentliggjøring ville ha påvirket negativt «muligheten for å komme i mål med lockup-endringen på en bra måte for selskapet», ifølge avisen.

31. august bestemte EQT-styret å akseptere at innsiderne i selskapet kunne få selge seg ned tidligere enn den opprinnelige innlåsingsavtalen tilsa.

Først en uke senere, etter børsslutt 7. september, meldte EQT om endringer i lockup-avtalen og det massive nedsalget. Senere på kvelden ble det klart at rundt 60 partnere i selskapet hadde solgt aksjer for hele 23,3 milliarder svenske kroner. Denne aksjeposten utgjorde 11 prosent av deres totale aksjebeholdning.

All innsideinformasjon, altså sensitiv informasjon om et selskap, skal i utgangspunktet offentliggjøres for investorer og andre så snart som mulig.

Det er imidlertid unntak i regelverket, for eksempel om det vil være til skade for selskapet om opplysningene blir offentlig kjent – som hvis selskapet er i forhandlinger om et stort oppkjøp.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.