Equinor skriver i sin sikkerhetsrapport for årets andre kvartal at trenden er stabil når det gjelder antall alvorlige hendelser, men at det har vært en negativ utvikling i antall personskader og en hydrokarbonlekkasje.

I andre kvartal i år har Equinor registrert ni alvorlige hendelser, mot tolv i andre kvartal i fjor.

Av de ni hendelsene skjedde syv i Norge, en i Brasil og en i Storbritannia. Fire av dem var knyttet til løfteoperasjoner, en til truckoperasjon, en til gangveistårn, en til vedlikeholdsarbeid, en til dårlig vær og en til stillas.

Det var imidlertid bare tre av disse ni hendelsene som resulterte i personskader.

Likevel er det registrert en økning i personskader på 70 prosent, fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme periode år.

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, uttaler Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, i forbindelse med publisering av rapporten.

Equinor opprettet Sikkerhet, sikring og bærekraft som nytt funksjonsområde 1. juni i år i forbindelse med selskapets organisasjonsendring, og Nilsson rapporterer direkte til konsernsjefen. Equinor skriver at motivasjonen for denne endringen nettopp er å styrke sikkerheten og forhindre skader.

– Vi lærer av andre, og vi lærer sammen med andre. Felles forståelse av risikobildet er viktig både internt i et stort selskap, og med andre vi samarbeider med. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.

Fjorårets brann på Tjeldbergodden kunne endt mye verre

I mai i år ferdigstilte Equinor granskningen av de to brannene på Tjeldbergodden og Melkøya i 2020.

Da ble konklusjonen at Tjeldbergodden-hendelsen lett kunne gått mye verre, og at det skulle svært lite til før det hadde endt med et betydelig antall omkomne.

Granskningsgruppen slo blant annet fast at det skulle små endringer i omstendighetene til for at det kunne blitt svært alvorlig utfall som lekkasje og eksplosjon av syntesegass. En slik hendelse kunne ha resultert i flere omkomne, etter som mange mennesker befant seg i nærheten av bygget der brannen oppsto på det aktuelle tidspunktet.

Om Melkøya-brannen ble det skrevet at «hendelsen ikke ble forårsaket av en enkelt teknisk eller menneskelig feil, men var et resultat av flere direkte og bakenforliggende årsaker».

– Begge brannene på landanleggene i 2020 var svært alvorlige. Dette er hendelser som har gått sterkt inn på alle som var involvert og er berørt. Beredskapshåndteringen bidro til at ingen personer kom til skade. Jeg vil berømme innsatsen og håndteringen som våre medarbeidere, leverandører og lokalsamfunn viser for å bringe anleggene tilbake i sikker drift, uttalte Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, i forbindelse med granskningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.