– Det ser ut som jeg har gjort en dårlig beslutning, men det er ikke verre enn at jeg kom helskinnet igjennom kvelden i går da resultatet var kjent, sier Protector-sjef Sverre Bjerkeli og ler.

Om kona Astrid Bjerkeli ler, er en helt annen sak.

I april i fjor lokket nemlig Sverre Bjerkeli kona med på å kjøpe flere aksjer i selskapet mot at de solgte når aksjen nådde en kurs på 100 kroner. Det gikk lenge bra, og i januar traff aksjen en topp på 96,50 kroner med riktig så god avkastning for herr og fru Bjerkeli. Så snudde det, og etter at Protector sent onsdag kveld la frem resultatet for andre kvartal, ble aksjekursen nær halvert ned til 50 kroner da børsen åpnet torsdag.

– Jeg får selvfølgelig kjeft i familiens investeringskomité. Jeg har tatt opp lån med signaturen til meg og min frue. Vi får se på både giftermålet og aksjer i Protector som en langsiktig investering, sier Bjerkeli.

Setter opp prisene

Protectors resultat før skatt krympet til 97,4 millioner kroner i andre kvartal i år, sammenlignet med 169,5 millioner kroner i samme periode i fjor. I kvartalsrapporten skriver selskapet at resultatet skyldes et svakt teknisk resultat og nå varsler det høyere priser på forsikringene sine.

– Vi har sett at prisene har falt fem, seks, syv år på rad som materialiserer seg i en svekkelse for oss og konkurrentene våre. Så er det enkelte områder hvor vi burde har sett problemstillinger tidligere og agert tidligere, sier Bjerkeli, som sier at det første og fremst er prispress i det norske markedet for store og mellomstore bedrifter innen offentlig sektor som tynger resultatet.

Protector har allerede satt opp prisene sine to ganger tidligere i år, men nå setter de opp priser på mange forskjellige produkter. Blant annet på motor, helseforsikring og offentlig sektor i Skandinavia.

Fikk selv papirtap på 50 mill.

– Hvor stor prisøkning er det snakk om?

– Det vil variere veldig mye fra ganske beskjedne økninger fra 3–8 prosent, men enkelte områder vil vi øke med 10,15 og 20 prosent, og om nødvendig høyere, sier Bjerkeli.

I kvartalsrapporten kommer det også frem at selskapets såkalte «netto combined ratio» lå på 99,5 prosent i kvartalet. «Combined ratio» er kostnader og utbetaling i skadeforsikringsvirksomheten i forhold til premieinntekter. Jo høyere den er, jo dårligere. Protector endrer nå guidingen på denne ratioen fra 94 prosent til «vesentlig over 94 prosent.»

Bjerkeli ønsker ikke å presisere tallet nærmere.

– Det er en bevisst valgt formulering, men det er en klar svekkelse sammenlignet med det vi har kommunisert tidligere, sier han.

Bjerkeli er femte største aksjonær i Protector med 3,70 prosent av aksjene i selskapet gjennom Hvaler Invest as. Fredag fikk han et papirtap på rundt 55 millioner kroner på aksjene.

I romjulen i fjor overførte Bjerkeli eiendomsretten for halvparten av aksjene i Hvaler Invest til sine to barn på deling.

Fredag er markedsverdien til Protector Forsikring barbert med rundt 1,5 milliarder kroner.

Anser året som tapt

Mesteparten av fortjenesten til Protector Forsikring historisk frem til i dag er knyttet til avkastningen på selskapets investeringer i aksjemarkedet. Forsikringskunder betaler på forhånd og normalt blir dette investert i kapitalmarkedet av selskapet. Bjerkeli understreker at investeringsavkastningen i andre kvartal har vært god.

Han sier at pristiltakene som allerede har gjort vil gi litt drahjelp i tredje kvartal, men kan ikke love et glimrende andre halvår.

– Det er sånn at selv om visse type tiltak er iverksatt på den positive siden kan det godt tenke seg at de blir spist helt opp ved at vår sesongbaserte kostnader i tredje og fjerde kvartal er høyere. 2018 anser vi som et år som er tapt hva gjelder teknisk lønnsomhet, sier han.

Egil Stenshagen og familien er største aksjonær i Protector Forsikring.
Egil Stenshagen og familien er største aksjonær i Protector Forsikring. (Foto: David B. Torch)

Protectors største aksjonær er investor Egil Stenshagen og familien gjennom selskapet Stenshagen Invest as. Stenshagen sitter på 7,14 prosent av aksjene i Protector Forsikring. Fredag har han et papirtap på rundt 105 millioner kroner.

Protector-aksjen har hittil i år falt rundt 45 prosent. Det har gitt Stenshagen et papirtap på rundt 250 millioner kroner i år.

Samler kjente investorer

Forsikringsselskapet er en ettertraktet aksje for flere kjente investorer. Samtlige lider store papirtap fredag:(Vilkår)

  • Flyarving Erik Braathen har papirtap på rundt 61 millioner kroner.
  • Skipsreder Arne Wilhelmsen og familien har papirtap på rundt 32 millioner kroner.
  • Entreprenørarving Knut Aspelin og familien har papirtap på rundt 31 millioner kroner.
  • Andenæs-familien har papirtap på rundt 21 millioner kroner.

Sverre Bjerkeli vil betrygge aksjonærene med at selskapets konkurranseposisjon er like sterk som tidligere, og at avkastningen på investeringene er god.

– Det er flere ting som har med driften å gjøre som egentlig går bra, så får vi tro at de menneskene som har bygget en lønnsom portefølje gjennom de siste 10 til 12 årene er kapable til å håndtere de lønnsomhetsutfordringene vi har nå, sier han.

Gråbeins Gadget Guide – Partyhøyttalere
Gråbein finner de beste bærbare partyhøyttalerene til sommerfesten.
01:33
Publisert: