– Vi tror Oslo Børs står høyere ved årsslutt enn den gjør i dag. Argumentene for det er fortsatt bra vekst globalt samt at rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken fortsatt ligger et stykke frem i tid, sier porteføljeforvalter Torje Gundersen hos DNB Asset Management.

Torsdag nådde Hovedindeksen på Oslo Børs ny toppnotering, før den falt noe tilbake fredag.

Argumentet mot fortsatt vekst er høy verdsettelse, som er en viktig risikofaktor, ifølge Gundersen.

– Samtidig er marginene i bedriftene svært gode, hvilket gjør at det sterke momentet og den høye verdsettelsen kan vedvare en stund til, sier han.

Pandemiens utvikling er fremdeles den største usikkerhetsfaktoren, ifølge Gundersen. Deltavarianten har forårsaket en ny smittebølge globalt, og det har nedjustert vekstforventningene det neste året.

Fredag kom jobbtallene for august i USA, ofte omtalt som «månedens viktigste tall», som skuffet stort. President Joe Biden var ikke i tvil om at deltavarianten var årsaken til de elendige tallene. Til tross for dette endte de ledende indeksene på Wall Street tilnærmet flatt før helgen.

– Vi tror ikke effekten på økonomien blir like sterk som ved tidligere utbrudd, og vi tror markedet er mer motstandsdyktig for dårlige nyheter rundt dette enn tidligere, sier Gundersen.

Grønnere portefølje

DNB-forvalteren forteller at de ikke har gjort store endringer i aksjedelen i sine porteføljer.

– Vi er fortsatt en overvekt verdi- og sykliske aksjer i porteføljene. Vi tror konjunkturen holder, og det er her vi finner mest verdi. Det betyr blant annet en overvekt i norske aksjer og globalt i finans, industri og råvarer. Vi tror disse sektorene vil klare seg bedre dersom inflasjonen viser seg å være mer «sticky» enn markedet tror i dag, og dersom rentene skal opp fra dagens nivåer, sier Gundersen.

Sykliske aksjer er selskaper som i større grad følger den sykliske utviklingen i økonomien, som energi, råvarer og finans.

Gundersen kan likevel fortelle at han og teamet hans har økt eksponeringen mot «det grønne skiftet» ved å investere i verdipapirfondet DNB Miljøinvest.

De har dessuten redusert litt i amerikanske aksjer og fremvoksende markeder (emerging markets). I rentedelen av porteføljene har de solgt obligasjoner med lang durasjon etter rentefallet i sommer.

Løft for vekst

– I tillegg til det åpenbare behovet for å investere store summer i infrastruktur som veier, skole og 5g-nettverk, så vil de enorme summene som trengs for å takle omleggingen i energisektoren støtte opp om en teknologiboom. På samme måte som tech-aksjer var aksjemarkedets yndlinger i forrige tiår, med sosiale medier og streamingtjenesters fremmarsj, vil energiomleggingen bli den nye megatrenden.

Det skriver investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene på deres nettsider, og viser til at FN-rapporten om klimaendringer kun vil akselerere denne utviklingen.

Alexandra Morris i Skagenfondene.
Alexandra Morris i Skagenfondene. (Foto: Elin Høyland)

Samtidig som den vestlige verden er i ferd med å oppnå god beskyttelse mot koronaviruset, vil presset på regjeringene om å dele vaksiner med fattige land øke, ifølge Morris.

– Det kan gi vekstmarkedene et kjærkomment løft. Det gir aktive investorer en attraktiv mulighet til å få tilgang til undervurderte sektorer og markedene som vil få størst glede av en økonomisk innhenting de kommende årene, skriver hun.

Svakere nøkkeltall

– Jeg tror generelt at børsene skal videre oppover. Oslo Børs kommer til å tjene på at det for øyeblikket er sterk økonomisk vekst og økt inntjening for bedriftene, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea tror det blir et mer balansert bilde i aksjemarkedet fremover.
Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea tror det blir et mer balansert bilde i aksjemarkedet fremover. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Før sommeren gjorde sykliske aksjer det bra, men siden sommeren har vi sett et skifte der det er bredere oppgang. I sommer gjorde de defensive sektorene, som helse og it, det bra. Rekylen mange sykliske aksjer har hatt, er nok over. Vi har tatt ned overvekten i råvarer og industri, og tror det blir et mer balansert bilde fremover, sier Bruce.

Defensive aksjer er selskaper der etterspørselen er mer stabil og kursene svinger i mindre grad med konjunkturene i økonomien, som inkluderer blant annet telekom, matvarer og strøm.

Den viktigste hendelsen i uken som kommer, er møtet i Den europeiske sentralbanken (ECB), ifølge Bruce. Trolig vil ECB signalisere noe lavere fart på det ekstraordinære programmet for kjøp av obligasjoner, som ble introdusert i fjor. Men ifølge Bruce er det for tidlig å antyde at kjøpene skal avsluttes, og en beslutning her vil trolig komme under rentemøtet i desember, eller begynnelsen av neste år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.