Investor Erik Must og familien taper så godt som aldri penger og har et svært langsiktig perspektiv på sine investeringer. Strategien fikk full uttelling i fjor, da Must Holding fikk sitt beste resultat noensinne.

Resultatet før skatt endte på 1,98 milliarder kroner. Hovedårsaken til det gode resultatet er urealisert verdistigning på selskapets børsnoterte aksjer, som utgjorde 1,65 milliarder kroner.

Historisk

Selskapets egenkapital nærmet seg åtte milliarder ved inngangen til 2021 opp fra snaue 5,9 milliarder kroner året før. Ifølge Erik Must selv var selskapets resultat i fjor historisk godt.

– 2020 var et godt år, men det gode resultatet skyldes hovedsakelig urealiserte kursgevinster på selskapets børsnoterte aksjer. De unoterte aksjene er bokført til kostpris eller nedskrevet verdi, sier Must.

Must forteller at det fremdeles er en sterk kursoppgang i kjerneselskapene, som Arendals Fossekompani, Borregaard og Kongsberg Gruppen, men i og med at Must Holding er langsiktig eier har de ikke realisert noe.

– Must Holding ønsker å være en ansvarlig aktiv og langsiktig eier. Vi har i kjerneselskapene vært eiere i inntil 50 år, sier Must.

Erik Must kontrollerer selskapet sammen med sine to barn Erik Christian Must og Trine Must.

Storeier på Oslo børs

Must-familien er blant de største investorene på Oslo Børs med verdier for nesten 6,6 milliarder kroner ved inngangen til året. De samme verdiene hadde Must-familien betalt 2,76 milliarder kroner for, så verdistigningen har vært betydelig.

Det er børsnoterte Arendals Fossekompani og forlaget Gyldendal som er blant de største verdiene med henholdsvis i overkant av 4,5 milliarder kroner og nær 1,2 milliarder kroner i dag.

I tillegg eier selskapet store aksjeposter i industrikonsernene Borregaard og Elkem, i tillegg til Kongsberg Gruppen og Polaris Media.

Must-familien har også betydelige eierposter i Veidekke, DNB, Pci Biotech og gjødselselskapet Yara. Must-familien er også en betydelig eier i NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv.

Erik Must kjøpte Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen i 1972 og omgjorde det til datidens Norges ledende meglerhus.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.