DN har tidligere skrevet at det jobbes med en børsnotering av lysprodusenten Glamox i Molde. I en pressemelding torsdag ettermiddag bekrefter Glamox at selskapet er i spill.

– Hovedeier i Glamox, Arendals Fossekompani asa, som eier 75,16 prosent av selskapet, vurderer for tiden strategiske alternativer for sin eierpost i Glamox, herunder en potensiell børsnotering i 2017, skriver selskapet i meldingen.

For å forberede en mulig børsdebut har styret vedtatt å utbetale et tilleggsutbytte på 280 millioner kroner.

– I forbindelse med en mulig børsnotering, har styret i Glamox vurdert det som hensiktsmessig å optimalisere kapitalstrukturen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Prises til 3–4 milliarder

Tilleggsutbyttet skal godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 14. september. Glamox understreker i meldingen at selskapet fortsatt vil ha en tilfredsstillende soliditet og likviditetssituasjon etter utbytteutbetalingen, og at selskapets strategi og satsinger er uendret.

Etter at tilleggesutbyttet er innarbeidet i regnskapet vil Glamox ha en egenkapital på 430 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette tilsvarer en egenkapitalprosent på 30 prosent.

Lys-investorer kan dele 3,5 mrd. dnPlus

Gjennom Arendals Fossekompani er milliardærene Erik Must, Kjell Christian Ulrichsen, og Morten Sigval Bergesen blant de største eierne i Glamox. Med 315 millioner kroner i driftsresultat før avskrivninger i 2016 og resultatvekst i første halvår 2017, ligger prisingen av selskapet an til å bli på mellom tre og fire milliarder kroner.

Liten bedring i andre kvartal

Glamox la torsdag frem resultater for andre kvartal. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 72 millioner kroner, en svak bedring fra 67,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Vi leverte et tilfredsstillende resultat i andre kvartal, hvor forretningsområdet Professional Building Solutions viste en fortsatt sterk utvikling og mer enn motvirker omsetningsfallet i vår offshorevirksomhet, sier konsernsjef Rune Marthinussen i Glamox.

Selskapets totale driftsinntekter i kvartalet steg med én prosent i forhold til andre kvartal 2016 og endte på 662 millioner kroner.

Ordreinngangen i kvartalet var på 689 millioner kroner, ned fra 721 millioner i samme periode i fjor. Ifølge selskapet tynges ordreinngangen av at påsken i år var i andre kvartal. ordreinngangen for første halvår under ett er på 1,38 milliarder, en liten økning fra 1,35 milliarder i samme periode 2016. (Vilkår)

«Det er bullshit!» Elisabeth Grieg om dem som tror høy og mørk mann er den beste lederen.
Toppledere i næringslivet samlet seg for å diskutere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper.
01:27
Publisert: