Ikke siden før Finanskrisen har like mange selskaper strømmet til Børsen som de siste årene, tiltrukket av børsboom og lett tilgang til frisk kapital.

Samtidig har småsparere på hjemmekontor forsøkt å henge seg på den kraftige oppgangen, og satset store summer på de ferske aksjene.

Det gjorde at Finanstilsynet, som blant annet passer på at reglene følges i aksjemarkedet, ville se nærmere på hvordan Børsen og meglerhusene håndterte børsbølgen.

Etter å ha sett på et utvalg børsnoteringer og arbeidet Oslo Børs og meglerhusene har gjort, er tilsynet ikke fornøyd.

– Vi har sagt at det må iverksettes tiltak knyttet til opptaksprosessene både på Oslo Børs og i meglerhusene. Det er ikke godt nok slik det er nå, sier Anne Merethe Bellamy, som leder Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn.

114 noteringer

Det ble totalt notert 104 selskaper på Euronext Growth i perioden fra januar 2020 til midten av september 2021. I tillegg ble det notert ti selskaper på den såkalte Hovedlisten, der det er strengere krav til selskapene og informasjonen fra dem, hvorav halvparten var selskaper som rykket opp fra andre markedsplasser.

For å behandle de mange søknadene om børsnoteringene, hadde Børsen en avdeling med fem saksbehandlere, og et halvt årsverk leder på toppen. Selv om også andre ansatte på Børsen og innleide bidro, mener Finanstilsynet størrelsen på avdelingen har gjort at det er blitt økt arbeidspress og «mindre rom for å oppdage problemstillinger som ikke er fremhevet i søknaden».

Finanstilsynet påpeker også i sin rapport at fire av de fem ansatte på noteringsavdelingen ikke bare skulle kontrollere og håndtere søknader, men også hadde et markedsføringsansvar for sine bransjesektorer.

Samme person skal også ha drevet både markedsføring overfor selskapene av Børsen, og behandlet børsnoteringssøknaden fra samme selskap, fremgår det. Også direktøren for førstehåndsmarkedet deltok i markedsføringen av Euronext Growth.

Denne direktøren får også bonus knyttet til budsjettoppnåelse, og Finanstilsynet bemerker at inntektene antas å stige jo flere selskaper som tas opp til handel.

– Finanstilsynet stilte derfor spørsmål ved om den forventede bonusordningen for direktør for førstehåndsmarkedet langt på vei vil gi samme resultat som et måltall for nye opptak, og om det er behov for ytterligere tiltak for å håndtere denne interessekonflikten, sier Bellamy.

Finanstilsynet påpeker dessuten at Børsens behandling av noteringer er preget av «til dels svært raske prosesser [ …]», og viser til at saksbehandlerne hadde en til to dager for de såkalte «fast track»-søknadene.

– Justeringer vi er enige i

Oslo Børs opplyser at det er «relativt ordinært» at saksbehandlingstiden forlenges, og snittbehandlingstiden skal ha vært rundt syv handelsdager i 2020 og 2021. Børsen har uansett nå besluttet å utvide saksbehandlingstiden fra ti til 15 dager, og fra fem til ni for «fast track», fremgår det.

I sitt tilsvar sier Børsen videre at det skal øke antall årsverk i noteringsavdelingen.

Børsdirektør Øivind Amundsen forteller at Børsen har besluttet å innføre en rekke tiltak for å adressere tilsynets bemerkninger.

– I sine innledende tilbakemeldinger har Finanstilsynet ikke kommet med noen alvorlige forhold som kan ha konsesjonsmessig betydning for oss. Tilsynet peker derimot på at praksisen vi jobber etter bør presiseres i regelverket i større grad enn tidligere. Dette er justeringer vi er helt enige i, sa han.

Han viser til at Børsen allerede før rapporten vurderte å forlenge opptaksprosessen.

– Det er riktig at vi har raske prosesser når det gjelder opptak til markedsplassen Euronext Growth, og det er én av fordelene med denne markedsplassen, sier han.

Amundsen avviser at de har hatt for få saksbehandlere.

– Vi har absolutt hatt tilstrekkelig bemanning for å sikre god og riktig saksbehandling. Det er ingen av selskapene som er tatt opp på feil grunnlag, basert på feil informasjon fra selskapene, eller feil saksbehandling, sier han.

Vurderer bonusordning

Børsen deler nå opp avdelingen for noteringer i en salgsavdeling og en som skal godkjenne noteringene. Den direktøren som har hatt ansvaret for noteringer, vil ikke lenger ha en aktiv rolle i behandling av børsnoteringssøknader.

Oslo Børs er ikke enige i Bellamy og Finanstilsynets vurdering av bonusordningen for noteringsdirektøren, men vil likevel se på ordningen:

«Oslo Børs vil også vurdere nærmere kriteriene for bonusordningene for samtlige ansatte. I den forbindelse vil bonusordningen for direktør for førstehåndsmarkedet bli gjennomgått, og arbeidsmål knyttet til opptak av nye selskaper vil ikke være en del av ordningen», heter det.

Bellamy sier Finanstilsynet legger til grunn at Børsen innretter seg i samsvar med tilsynets vurderinger og konklusjoner.

Hun sier at prosessen regnes som avsluttet for denne gang.

– Men vi har en klar forventning om at det vi har påpekt blir fulgt opp. Foretakene er i gang med dette allerede. Dersom det skulle komme signaler på at de forhold som er påpekt ikke kommer i orden, så blir det en ny oppfølging, sier direktøren.

Kritikk til meglerhusene

Finanstilsynet kommer også med kritikk av meglerhusene som er undersøkt i tilsynet, som er ABG Sundal Collier, Carnegie, DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB, Sparebank 1 Markets og Swedbank.

Tilsynet mener at ansvarsfraskrivelsen meglerhusene gjør i informasjonsdokumentet selskapet presenterer ved børsnoteringen går lenger enn det verdipapirhandelloven åpner for. Meglerhusene kan ikke fraskrive seg «ethvert ansvar» for informasjonen som gis, påpeker Finanstilsynet.

Enkelte av meglerhusene har brutt plikten til å ta lydopptak av samtaler med børskandidatene.

Finanstilsynet har også, som tidligere kjent, funnet at enkelte meglerhus-ansatte har kjøpt aksjer i selskapene før den første aksjeanalysen ble publisert.

«Finanstilsynet har ikke konstatert brudd på egenhandelsreglene, men har likevel presisert overfor foretakene at verdipapirforetak skal forebygge risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder, og at markedets integritet ivaretas på beste måte», skriver tilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.