Hovedeier Apax er i ferd med å gjøre comeback for it-selskapet Evry på Oslo Børs. Det kan bli meget lønnsomt for mannen med ansvaret for å gjøre noteringen, finansdirektør Henrik Schibler i Evry. 

Ifølge det omfattende prospektdokumentet som selskapet har klargjort før noteringen, et dokument på hele 512 sider, har Schibler nemlig rett til å få utbetalt 17 millioner kroner «ved en vellykket notering».