Autostore har utviklet en ettertraktet robotlager-teknologi som brukes av alt fra Komplett til den russiske sentralbanken. De siste årene har selskapet vokst kraftig.

Onsdag la Autostore frem selskapets første kvartalsrapport siden børsnoteringen i oktober. Veksten har fortsatt, og i tredje kvartal omsatte Autostore for 84,7 millioner dollar – tilsvarende 755 millioner kroner.

Det er en økning på 95,2 prosent fra samme periode i fjor.

Aksjen åpnet tydelig opp, men snudde i løpet av formiddagen. I 11.15-tiden var aksjen 1,3 prosent ned.

– Autostore fortsetter å dra nytte av et enormt, underpenetrert marked med høy ventet vekst for rask, kubisk lagring, drevet av et sterkt makrobakteppe av press på lagerkostnader og produktivitet, økende vekst i netthandel, og mangel på arbeidskraft, uttaler toppsjef Karl Johan Lier i rapporten.

Autostores eget justerte driftsresultat (adjusted ebit) doblet seg nesten også, fra 21,3 til 39,8 millioner dollar – tilsvarende 354 millioner kroner. Dette målet inkluderer imidlidertid ikke elementer som aksjebasert kompensasjon og utgifter knyttet til et pågående søksmål mot britiske Ocado.

Det ujusterte driftsresultatet (ebit) endte dermed på minus 26,3 millioner dollar – 234 millioner kroner. I samme periode i fjor rapporterte selskapet et positivt driftsresultat på 58 millioner kroner.

Autostores lagerroboter fyker frem og tilbake på en skinnenett av aluminium, og plukker ut de riktige varene fra flere lagernivåer nedover.
Autostores lagerroboter fyker frem og tilbake på en skinnenett av aluminium, og plukker ut de riktige varene fra flere lagernivåer nedover. (Foto: Jostein Løvås)

Kostbare råd

Autostore selv viser til kostnader i forbindelse med børsnotering og rådgivning, i tillegg til søksmålet.

En stor del av utgiftene knytter seg til en klausul fra da det amerikanske oppkjøpsfondet THL Partners overtok majoriteten av aksjene fra EQT i 2019. Da tegnet Autostore en rådgivningsavtale med de nye eierne, som ble justert da japanske Softbank kom inn på eiersiden i vår.

I Autostores tegningsdokumenter går det frem at avtalen automatisk sies opp ved børsnotering, for et oppsigelsesgebyr på 12 millioner dollar – 106 millioner kroner. Gebyret er fordelt forholdsmessig mellom investorene som har rådgitt Autostore før børsnoteringen, opplyser selskapet til DN.

Totalt er det ført 12,4 millioner dollar på denne posten i tredje kvartal. Det har også vært løpende kostnader knyttet til rådgivningen, totalt 16 millioner kroner i fjor, ifølge kvartalsrapporten.

Ifølge tegningsdokumentent har tjenestene Autostore har fått fra THL, EQT og Softbank knyttet seg blant til mot bank og finansiering, i tillegg til operasjonelle råd knyttet til daglig drift.

Søksmålet er også kostbart, viser årsrapporten. I tredje kvartal kom kostnadene til saken på 98 millioner kroner. Hittil i år har saken kostet 234 millioner kroner.

Autostores vekst skal fortsette, skriver selskapet i rapporten. Der forespeiles det totale inntekter på 300 millioner dollar i år, som skal vokse til mer enn 500 millioner dollar neste år. På mellomlang sikt skal veksttakten ligge rundt 40 prosent.

Ordreinngangen i kvartalet var 140 millioner dollar, mot 50,5 millioner samme periode året før. Ordrereserven var på 342,4 millioner dollar ved utgangen tredje kvartal.

Konsernsjef Karl Johan Lier ringte i bjellen under noteringen av Autostore på Oslo Børs. Til venstre finansdirektør Bent Skisaker. Siden da har selskapet hatt en rakettstart på børsen.
Konsernsjef Karl Johan Lier ringte i bjellen under noteringen av Autostore på Oslo Børs. Til venstre finansdirektør Bent Skisaker. Siden da har selskapet hatt en rakettstart på børsen. (Foto: Gunnar Lier)

Femte største selskap

I forbindelse med børsnoteringen gjennomførte Autostore en kapitalinnhenting som priset selskapet til 103,5 milliarder kroner. På første handelsdag ble Autostore verdsatt til 110 milliarder kroner, og var med det Børsens syvende mest verdifulle selskap.

Siden børsnoteringen har aksjen steget nær 29 prosent. Selskapets har nå en markedsverdi på 137,1 milliarder kroner, og er med det Børsens femte mest verdifulle selskap. Selskapet har en høyere markedsverdi enn blant annet Hydro, Yara og Mowi.

Konsernsjef Karl Johan Lier eier over 21 millioner kroner aksjer i selskapet, som før børsåpning har en markedsverdi på snaut 840 millioner kroner.

Autostores gründer Jakob Hatteland eier 16,2 millioner aksjer. De har steget over 64 millioner kroner til en markedsverdi på rundt 650 millioner kroner.

I tillegg sitter flere nøkkelansatte i konsernledelsen på aksjer og opsjoner for mange titall millioner kroner etter dagens kurs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.