Kosmetikkarving Hermine Elisabeth Midelfart Malling økte ligningsformuen med 100 millioner kroner fra 2019 til 2020. Hun har nå en ligningsformue på 412 millioner kroner mot 311 millioner kroner året før. 50-åringen hadde i fjor så vidt mer formue en sin lillesøster Celina Midelfart (48) i fjor, som hadde 404,3 millioner kroner i formue i 2020.

Også Hermine Midelfarts investeringsselskap Pescara as har hatt gode år. Celina Midelfart sitter her som styremedlem i storesøster selskap.

233,5 mill. i gevinst

I fjor fikk selskapet et resultat før skatt på over 101,6 millioner kroner som så vidt tangerte resultatet i 2019. Hovedårsaken til resultatene er avkastning på finansinvesteringer som har gitt inntekter på til sammen 233,5 millioner kroner siste to år.

Ved årsskiftet hadde konsernet markedsbaserte investeringer med en samlet markedsverdi på 372 millioner kroner, hvorav 229 millioner i aksjer.

De største postene i Pescara per i dag er i Kid, Panoro Energy, Havila Kystruten, Integrated Wind Solutions, Elektroimportøren og treningskjeden Sats, ifølge aksjonærregisteret Holdings.

Selskapet hadde en egenkapital på 714,5 millioner kroner ved inngangen til 2021 mot 632,7 millioner kroner ved inngangen til fjoråret. Selskapet hadde kun gjeld på 34 millioner kroner.

Malling bevilget seg et utbytte på 19 millioner, som i all hovedsak ble hentet fra selskapets egenkapital.

Var bekymret

I årsberetningen for 2019 som ble undertegnet i mai 2020, uttrykte Midelfart Malling bekymring for den pågående koronapandemien.

«Utbruddet av koronaviruset har skapt en betydelig oppbremsing i næringslivet. Usikkerhet er svært høy knyttet til hvor dyp nedturen i norsk og internasjonal økonomi blir. Myndighetene i Norge og internasjonalt lanserer løpende krisepakker for å bistå næringslivet i en meget kritisk periode. Ved avleggelsen av årsregnskapet er det betydelig usikkerhet knyttet til effektene av virusutbruddet, på kort og lang sikt. Styret erkjenner at det også kan påvirke aktiviteten i selskapet», het det i rapporten til Pescara as.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.