Utbytteaksjer er populært for tiden. Shippingselskapet MPC Container Ships var den mest populære aksjen blant Nordnet-kundene i august måned, trolig på grunn av en svært høy utbytteutbetaling.

I sosiale medier florerer det med privatinvestorer som skryter av utbyttene de mottar.