Banker og andre har satset mange milliarder på såkalte kredittsikringsinstrumenter, CDSer, for å sikre seg eller spekulere på at Norske Skog går konkurs eller misligholder gjelden. Instrumentene ble nærmest notoriske etter finanskrisen.

Nå har en komité nedsatt av organisasjonen Isda (International Swaps and Derivatives Association), fastslått at Norske Skogs manglende rentebetalinger på sitt viktige pantsikrede lån utgjør en «kreditthendelse». Det betyr at lånet, som er på totalt 290 millioner euro, kan gi utbetalinger til dem som eier CDSer. Beslutningen i Isda var enstemmig, ifølge en melding derfra onsdag.

Betaler ikke renter

Norske Skog skulle egentlig betalt renter i slutten av juni, men utsatte det. Heller ikke i løpet av «benådningsperioden» på 30 dager, frem til 30. juli, betalte selskapet renter. 

Selv om selskapet har avtalt såkalt «stillstand» av lånet med noen av långiverne, utgjør dette mislighold av lånebetingelsene, ifølge Isda-komiteen. 

Selskapet sliter med høy gjeld etter lånefinansierte oppkjøp, og har tapt egenkapitalen. De seneste månedene har selskapet vært i intensive forhandlinger med flere grupper av långivere.

Isda-komiteen består av 15 stemmeberettigede medlemmer, der ti kommer fra gruppen med banker som selger CDS-er, som Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan og Deutsche Bank, og fem kommer fra kjøpersiden, blant dem Cyrus Capital og Pimco. Alle de femten stemte for at Norske Skog-lånet nå er misligholdt. Cyrus Capital var tidligere en av Norske Skogs største aksjonærer, men solgte seg siden ut.

Dersom komiteen konkluderer med at det har skjedd en slik kreditthendelse, må selgeren av CDS-er betale kjøperne for å dekke tapet. Kjøper og selger har dermed motsatte interesser når det gjelder å svare på spørsmålet om mislighold. Isda-komiteen tar slike saker til behandling etter at aktører med en interesse i saken retter en henvendelse.

Satset store penger

Mange långivere, og trolig også rene spekulanter, har satset store penger på at Norske Skog kan gå under. Ifølge datatjenesten DTCC er det solgt såkalte CDSer, kredittsikringsinstrumenter, for svimlende 4,4 milliarder dollar, tilsvarende 35 milliarder kroner i Norske Skog. Disse instrumentene er en forsikring mot kredittap, som flytter kredittrisikoen fra en investor til en annen.

Dette er bruttotall, og omfatter alle de utestående 2534 kontraktene. Justerer man for at en aktør – for eksempel en bank – står som utsteder av noen kontrakter og kjøper av andre, er nettotallet på 212 millioner dollar. Det er det samme som 1,7 milliarder kroner.

Norske Skog-styreleder Henrik Christensen pekte i et intervju med DN i forrige uke på at de som har investert i selskapet gjennom gjeld eller aksjer er rene finansielle investorer, og at dette kan få betydning for hva resultatet blir.

– Det er ingen stor aktør her som har et langsiktig perspektiv og penger til å sette inn til å drive dette videre. Det er ingen industrielle aktører, bare finansielle, sa Christensen da.

– Det er ingen hemmelighet at det er motstridende interesser blant våre långivere og aksjonærer, og det bidrar til at den pågående prosessen er komplisert. Når det gjelder eventuelle forsikringer av posisjoner, er det i så fall transaksjoner hvor Norske Skog ikke på noen måte er part, og vi har ikke oversikt over hvem som eventuelt har slike posisjoner, sa kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norge Skog i forrige uke.

Kontraktene har ingenting å si for Norske Skog, og dersom kredittforsikringen kommer til utbetaling, er det bare et forhold mellom dem som har kjøpt og dem som har solgt instrumentene.(Vilkår)

- Vi må stressteste norsk økonomi opp mot det som er målene for klimapolitikken
- Det er veldig få eksempler på at selskaper som har drevet med en ting klarer å omstille seg til å drive med noe helt annet. Men kanskje Statoil kan klare det, sier direktør for Cicero Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen.
03:14
Publisert: